Foto av Maaria

Maria Strömvik

Universitetslektor

Foto av Maaria

Sverige och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik: Från aktivism till kollektivism

Författare

 • Maria Strömvik

Editor

 • Karl Magnus Johansson

Summary, in English

Abstract is not available

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Politik i Europa-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete

Publiceringsår

2002

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Sverige i EU : dilemman, institutioner, politikområden (2., omarb. uppl.)

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

SNS Förlag

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • GUSP
 • EU
 • utrikespolitik

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Politik i Europa-lup-obsolete
 • Internationell politik-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7150-864-3