Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp

Grattis till din plats och välkommen till studier på kandidatnivå i statsvetenskap och kursen STVK04!

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer information som du behöver ta del av för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom informationen ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte

Terminen börjar med ett obligatoriskt introduktionsmöte måndag den 2 september kl. 15:15 i Edens hörsal.

OBS! Om du uteblir från intro­duktionsmötet och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webbregistrerat dig.

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

Särskild behörighet: Avslutad statsvetenskap grundkurs 30 hp (STVA14) och statsvetenskap fortsättningskurs 30 hp (STVA23) eller motsvarande. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen.

Dispens: Dispens medges per automatik till sökande som har helt avslutat statsvetenskap grundkurs (STVA14) och har minst 22,5 högskolepoäng inklusive uppsatsarbetet avslutat från fortsättningskursen i statsvetenskap (STVA23).

Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till det obligatoriska introduktionsmötet.

Val av alternativkurs

Följande teorikurser kommer att erbjudas till höstterminen 2024:

Teorikurserna presenteras på introduktionsmötet. Val av alternativkurs sker i samband med introduktionsmötet på särskild valblankett.

Notera att vi inte kan garantera att ditt förstahandsval blir tillgodosett. 

Schema och undervisning

Metodkursen och teorikursen läses parallellt under den första halvan av terminen. Metodkursen har föreläsningar måndagar och fredagar och däremellan har du undervisning inom din tilldelade alternativkurs. Andra halvan av vårterminen består av uppsatsarbete. En del av undervisningen är obligatorisk. All undervisning och examination kommer att genomföras på campus. Vi kommer att berätta mer om kursupplägget vid introduktionsmötet.

Sök fram ditt schema i TimeEdit (för metodkurs sök på kurskod STVK04)

Kursplan och litteraturlista

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats

Lärplattformen Canvas

I Canvas kommer du som registrerad student att hitta relevant information om kursen, ditt aktuella schema, kunna lämna in examinationsuppgifter men även kunna kommunicera med lärare och med kurskamrater. Du får åtkomst till kurssidan efter din webbregistrering. Efter din webbregistrering sker en viss fördröjning från det att du registrerar dig till att du får åtkomst till din program- och kurssida i Canvas.

Till lärplattformen Canvas

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!

Rikard Bengtsson                
Studierektor

Lidija Lindoff, Mats Janér och Daniel Alfons
Studievägledare

Studieinformation i Canvas

Kontakta studievägledningen

Lidija Lindoff, rum: 231 B
Telefontid: Tisdagar och
onsdagar kl. 10–12 
Telefon: 046-222 89 38

Mats Janér, rum: 233
Telefontid: Tisdagar och
torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 80 48

Daniel Alfons, rum: 232
Telefontid: Torsdagar kl. 10–12
Telefon: 046-222 89 50

Boka gärna tid med oss! 
E-post:
studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se)

Här kan du läsa mer om vad studievägledarna kan hjälpa dig med!

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se