Ted Svensson
Ted Svensson

Ted Svensson är docent i statsvetenskap samt redaktör för Cooperation and Conflict.

Forskningsprojekt

STANCE – State-Making and the Origins of Global Order in the Long Nineteenth Century and Beyond (http://www.stanceatlund.org)

Världsarvets politik

Profan utveckling och den heliga Ganges: statlig styrning bortom det sekulära

Forskningsgrupper

STANCE – State-Making and the Origins of Global Order in the Long Nineteenth Century and Beyond

Global Political Thought