Lisa Strömbom
Lisa Strömbom

Publikationer

Visar av publikationer. Sorterade efter år och sen titel.

Introduktion

Lisa Strömbom är docent i statsvetenskap vid Lunds Universitet och är verksam som forskare och universitetslektor. Hon är ställföreträdande prefekt för Statsvetenskapliga institutionen. Lisa Strömbom forskar om ämnena identitetspolitik och konfliktlösning relaterat till inomstatliga konflikter och städer, med fokus på Israel-Palestina.

Forskningsprojekt

 

Forskningsgrupper

Global Politisk Teori

Freds- och konfliktforskning

För press/ media

  • Israel och Palestina
  • Konfliktlösning