Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsgruppen Förvaltningsteori

Studera hur samhället styrs och organiseras

Utifrån nyckelbegrepp som makt, demokrati, styrning, organisering och etik undersöker gruppens medlemmar olika politiska processer i svensk så väl som internationell offentlig förvaltning.

Forskningsgruppen Förvaltningsteori (Public Administration Theory, PAT) organiserar olika former av seminarier och läsecirklar relaterade till pågående forskning vid institutionen eller i dess nätverk. Exempel från pågående forskning och teman som diskuteras/diskuterats är marknadisering, avpolitisering, juridifiering, projektifiering, europeisering och byråkratisering eller mer konkret, reformer av svensk sjukförsäkring och äldreomsorg, expertstyre, klimatpolitik, självstyrande fordon och artificiell intelligens.

Offentlig förvaltning finns på alla politiska nivåer – såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, som i demokratiska som auktoritära regimer. Frågor om styrning och organisering kan dessutom inte begränsas till den offentliga sektorn utan omfattar även privata näringslivet och den ideella sektorn. 

Vi välkomnar därför gärna nya medlemmar med bakgrund i olika forskningsfält och discipliner att delta i vår verksamhet. Se nedan för seminarium (anmäl ditt intresse till mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se) och/eller läs mer om vår forskning eller vilka vi är.

Mats Fred
E-post: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se

21 septemberAkshay Mangla (University of Oxford): Making Bureaucracy Work: Norms, Education and Public Service Delivery in Rural India. [co-arr. with Development studies]

Venue: Large Conference Room, Eden (Ed 367). Time: 13.15-15.00


14 november, Markus Holdo (LU) Caring for Democracy

Venue: TBA. Time: 13.00-14.00 (13 sharp)


15 november, Jon Pierre (GU): Democratic Backsliding and Public Administration: Towards a Guardian State (co-arr. with Higher research seminar at Political Science department, Lund)

Venue: Large Conference Room, Eden (Ed 367). Time: 13.15-15.00


November (Date TBA), Staffan Furusten (SU): Konsulter i offentlig sektor. (samarr med KEFU)

Venue: TBA. Time: 14.00-16.00


7 december, Lennart Svensson (LiU): Forskning för förändring? (samarr med KEFU)

Venue: Zoom. Time: 14.00-16.00

Det är intressanta och utmanande tider för offentlig förvaltning och därmed också spännande för oss forskare inom offentlig organisation, förvaltning och styrning. Som ett bevis på detta har vi fem fantastiska seminarier planerade för denna termin som jag vill bjuda in er alla till:

27 februari, Caroline Karlsson (LU) "Do we need a legislated incest prohibtion?" - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

23 mars, Hanna Sjögren (MAU) "Unruly Customers: How Parents’ (In)actions “Mess with” Civil Servants in Local School Choice Markets." - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

13 april, Astrid Hedin (MAU) "Veto point authoritarianism." - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

 27 april, Barbara Czarniawska (GU) "Personnel management in secret service organizations." – Ed 367 kl. 13.15-15.00.

4 maj, Linda Alamaa (HH) "Managers or support function? Making sense of organisational professionals in public sector organisations." - Ed137 11:00-12:00 (exakt kl. 11)


Utöver detta kommer seminarier i samarbete med KEFU (jag återkommer på denna punkt). Jag vill också återigen notera det faktum att vi är värd för NOOS (Network in Public Organization and Governance) i år. NOOS är ett utmärkt tvärvetenskapligt nätverk/seminarium ägnat åt doktorandforskning om offentlig organisation, administration och styrning (i vidaste bemärkelser). Så för alla er doktorander – se detta som en öppen inbjudan!

Varmt välkomna!

Mats Fred

Eden large conference room, E367


Eden Ed230


Venue: P008 (Psychology department – The building opposite to Eden)


Venue: (Stora Algatan 4)

Länk till anmälan: https://ehl.lu.se/kalendarium/den-lokala-demokratins-vagvalPrevious seminars this fall:

Monday 5th September 2022, 09:00-11.00: Daniel PargmanTitle: Fools are everywhere: The role of the court jester in the 21st century

Large Conference Room, Eden (Ed 367)


Friday 30th September 2022, 10:15-12:00: Christophe Midler, Challenges and perspectives of projectification for societal innovation in a fragmented and chaotic world.
St Algatan hörsal (auditorium)

 

19 januari, kl.09.00-11.00 (Zoom)
Innovation Resistance. Moving beyond dominant framings
Helena Fornstedt från Uppsala Universitet
Intresseanmälan: Mats Fred (mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se))


26 april, kl.14.00-16.00

Seminarium med Eva Edström Fors om ’Relationen mellan stat och kommun och riktade statsbidrag’ 

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se)


  5 maj, kl. 12.15-13.15 
  Plats: Stora konferensrummet på Eden (Lunds universitet). Det kommer att finnas möjlighet att delta via zoom. 

  Om seminariet: We have a joint session with the Development studies group related to the theme Projectification (the increasing reliance on projects and other temporary modes of organizing). This will be a seminar based on the readings of two-three articles that thigh issues related to development studies together with issues related to public administration.


  23 maj, kl.14.00-16.00

  Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande | Svetnet

  Detta KEFU-seminarium handlar om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Seminariet ingår i KEFU:s seminarieserie ”den kommunala demokratin i förändring”.  

  Medverkande: Lupita Svensson (Fil. Dr) är forskare i social arbete vid Lunds universitet och har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med fältet.

  Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

  Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se)