Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsgruppen Förvaltningsteori

Studera hur samhället styrs och organiseras

Utifrån nyckelbegrepp som makt, demokrati, styrning, organisering och etik undersöker gruppens medlemmar olika politiska processer i svensk så väl som internationell offentlig förvaltning.

Forskningsgruppen Förvaltningsteori (Public Administration Theory, PAT) organiserar olika former av seminarier och läsecirklar relaterade till pågående forskning vid institutionen eller i dess nätverk. Exempel från pågående forskning och teman som diskuteras/diskuterats är marknadisering, avpolitisering, juridifiering, projektifiering, europeisering och byråkratisering eller mer konkret, reformer av svensk sjukförsäkring och äldreomsorg, expertstyre, klimatpolitik, självstyrande fordon och artificiell intelligens.

Offentlig förvaltning finns på alla politiska nivåer – såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, som i demokratiska som auktoritära regimer. Frågor om styrning och organisering kan dessutom inte begränsas till den offentliga sektorn utan omfattar även privata näringslivet och den ideella sektorn. 

Vi välkomnar därför gärna nya medlemmar med bakgrund i olika forskningsfält och discipliner att delta i vår verksamhet. Se nedan för seminarium (anmäl ditt intresse till mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se) och/eller läs mer om vår forskning eller vilka vi är.

Public Administration Theory Research Group Seminars 2024, illustration

Mats Fred
E-post: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se

16 January

International Public Administration. Reading seminar together with

Peace and International Politics.  kl.10.00-11.30 (10 sharp)


27 February

Public Administration Theory Research Group: The Politics of Evidence (reading group session 1 out of 3) | Svetnet (lu.se)

Lilla konferensrummet Eden 366, kl.11.00-12.00 (11 sharp)


6 March

Public Administration Theory Research Group: Capitalism: A Conversation in Critical Theory (reading group in colaboration with gender studies) | Svetnet (lu.se)

Venue: TBA. kl.14.30-16.00 


20  March

Public Administration Theory Research Group: Justin Parkhurst (London School of Economics and Political Science) The Politics of Evidence (session 3 out of 3) | Svetnet (lu.se)

Lilla konferensrummet Eden 366. kl.10.00-11.30 (10 sharp)


19 April

Public Administration Theory Research Group: Christian Jensen (GU): "Ökat stöd eller ökad styrning? Hur hantera motstridiga signaler i praktiken" [samarrangemang med KEFU] | Svetnet (lu.se)

Stora konferensrummet Eden 367. kl.13.00-15.00 (13 sharp)


25 April

Public Administration Theory Research Group: Sara Brorström (GU) Strategparadoxen – strategrollen i kommunala organisationer [samarrangemang med KEFU]. | Svetnet (lu.se)

Ekonomicentrum EC3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund


7 May

Public Administration Theory Research Group: Johannes Stripple (LU), Jacob Hasselbalch (CBS), Ekaterina Chertkovskaya (LU) Assembling a Zero-Waste World: From situated to distributed prefiguration. | Svetnet

Stora konferensrummet Eden 367. kl.09.00-10.00 (09 sharp)


14 May

Public Administration Theory Research Group: Patrik Hall (MAU): Why Meetings Matter. Everyday Arenas for Making, Performing and Maintaining Organisations | Svetnet (lu.se)

Stora konferensrummet Eden 367. kl.09.00-10.00 (09 sharp)

21 septemberAkshay Mangla (University of Oxford): Making Bureaucracy Work: Norms, Education and Public Service Delivery in Rural India. [co-arr. with Development studies]

Venue: Large Conference Room, Eden (Ed 367). Time: 13.15-15.00


6 november, Staffan Furusten (Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet och Score): Fler som kan mindre och färre som kan mer – en konsekvens av ökad konsultanvändning i förvaltningen. (samarr med KEFU)

Venue: Spoletorps hörsal. Spolegatan 1 R, Lund. Tid: 14.00-16.00. 

Anmälan senast: 2023-10-30


14 november, Markus Holdo (LU) Caring for Democracy

Venue: TBA. Time: 13.00-14.00 (13 sharp)


15 november, Jon Pierre (GU): Democratic Backsliding and Public Administration: Towards a Guardian State (co-arr. with Higher research seminar at Political Science department, Lund)

Venue: Large Conference Room, Eden (Ed 367). Time: 13.15-15.00


7 december, Forskning som förändring, Lennart Svensson, professor, Linköping universitet (samarr med KEFU)

Tid: Torsdagen den 7 december 14.00-16.00
Var?: via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/66473997457

Kan forskning bidra till förändring i en kommunal verksamhet, organisation eller förvaltning? 

På seminariet redovisas olika försök att göra just detta. Lennart Svensson visar på svårigheterna med att skapa nytta av forskning, men också på möjligheter som finns genom att diskutera exempel från regionala samverkansgrupper, forskarskolor, kommundoktorander, högskoleutbildningar, och utvärderingar av projekt. Seminariet är dialogbaserat och utgår gärna från deltagarnas egna erfarenheter, funderingar och planerade satsningar i regionen.

Medverkande: Lennart Svensson, professor, Linköpings universitet

Tid: Torsdagen den 7 december 14.00-16.00

Plats: Webbinarium

Pris: Gratis för alla intresserade

Anmälan

Det är intressanta och utmanande tider för offentlig förvaltning och därmed också spännande för oss forskare inom offentlig organisation, förvaltning och styrning. Som ett bevis på detta har vi fem fantastiska seminarier planerade för denna termin som jag vill bjuda in er alla till:

27 februari, Caroline Karlsson (LU) "Do we need a legislated incest prohibtion?" - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

23 mars, Hanna Sjögren (MAU) "Unruly Customers: How Parents’ (In)actions “Mess with” Civil Servants in Local School Choice Markets." - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

13 april, Astrid Hedin (MAU) "Veto point authoritarianism." - Ed366 11:00-12:00 (exakt kl. 11)

 27 april, Barbara Czarniawska (GU) "Personnel management in secret service organizations." – Ed 367 kl. 13.15-15.00.

4 maj, Linda Alamaa (HH) "Managers or support function? Making sense of organisational professionals in public sector organisations." - Ed137 11:00-12:00 (exakt kl. 11)


Utöver detta kommer seminarier i samarbete med KEFU (jag återkommer på denna punkt). Jag vill också återigen notera det faktum att vi är värd för NOOS (Network in Public Organization and Governance) i år. NOOS är ett utmärkt tvärvetenskapligt nätverk/seminarium ägnat åt doktorandforskning om offentlig organisation, administration och styrning (i vidaste bemärkelser). Så för alla er doktorander – se detta som en öppen inbjudan!

Varmt välkomna!

Mats Fred

Eden large conference room, E367


Eden Ed230


Venue: P008 (Psychology department – The building opposite to Eden)


Venue: (Stora Algatan 4)

Länk till anmälan: https://ehl.lu.se/kalendarium/den-lokala-demokratins-vagvalPrevious seminars this fall:

Monday 5th September 2022, 09:00-11.00: Daniel PargmanTitle: Fools are everywhere: The role of the court jester in the 21st century

Large Conference Room, Eden (Ed 367)


Friday 30th September 2022, 10:15-12:00: Christophe Midler, Challenges and perspectives of projectification for societal innovation in a fragmented and chaotic world.
St Algatan hörsal (auditorium)

 

19 januari, kl.09.00-11.00 (Zoom)
Innovation Resistance. Moving beyond dominant framings
Helena Fornstedt från Uppsala Universitet
Intresseanmälan: Mats Fred (mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se))


26 april, kl.14.00-16.00

Seminarium med Eva Edström Fors om ’Relationen mellan stat och kommun och riktade statsbidrag’ 

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se)


5 maj, kl. 12.15-13.15 
Plats: Stora konferensrummet på Eden (Lunds universitet). Det kommer att finnas möjlighet att delta via zoom. 

Om seminariet: We have a joint session with the Development studies group related to the theme Projectification (the increasing reliance on projects and other temporary modes of organizing). This will be a seminar based on the readings of two-three articles that thigh issues related to development studies together with issues related to public administration.


23 maj, kl.14.00-16.00

Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande | Svetnet

Detta KEFU-seminarium handlar om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Seminariet ingår i KEFU:s seminarieserie ”den kommunala demokratin i förändring”.  

Medverkande: Lupita Svensson (Fil. Dr) är forskare i social arbete vid Lunds universitet och har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med fältet.

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se (mats[dot]fred[at]svet[dot]lu[dot]se)