Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppsatsmentorer

Denna särskilda mentorsverksamhet riktar sig främst till dig som står inför ditt första uppsats- eller självständiga examensarbete.

Mentorsverksamheten är tänkt att fungera som ett diskussionsforum utanför kursens ursprungliga ram. Mentorn som håller i mötena fungerar inte som lärare, utan snarare som diskussionsledare. Under höstterminen kommer tre möten att hållas (se schema till höger). På dessa möten är Statsvetenskapliga institutionens uppsatsskrivande studenter välkomna att ta med sig sina frågor och få möjlighet att diskutera sina tankar med andra studenter och mentorerna.


Nuvarande uppsatsmentorer

 

Simon Stattin

E-post: simon [dot] stattin0 [at] gmail [dot] com

Hej!

Jag heter Simon Stattin och läser Mastersprogrammet i Statsvetenskap. Mitt intresse för disciplinen bygger på dess kombination av det empiriskt konkreta och det filosofiskt abstrakta. Mitt huvudsakliga intresseområde är politisk teori men jag tycker att all möjlig statsvetenskap kan vara intressant och givande.

Mina uppsatser på fortsättningsnivå och kandidatnivå har handlat om likheter mellan postmoderna och konservativa idéer, samt skillnader i synen på det individuella subjektet inom forskningsfältet ontologisk säkerhet. Min kandidatexamen består utöver statsvetenskapen i kulturvetenskapliga och litteraturvetenskapliga kurser. Hör gärna av er vid frågor eller funderingar!


Dennis Nyström

E-post: dennisnystroem92 [at] gmail [dot] com 

Hej!

Mitt namn är Dennis Nyström och jag läser masterprogrammet i statsvetenskap. Tidigare läste jag en pol.kand vid Stockholms universitet där jag under tidigare uppsatsarbeten behandlat bland annat argumentationer för arvs- och gåvoskattens återinförande samt politiska ställningstaganden gentemot automatisering av arbeten.

Just nu är jag inne på min sista temin och skriver då masteruppsatsen. Planen är att diskursanalytiskt utröna vilken problemrepresentation som framkommer i regeringens digitaliseringsstrategi samt vilka antaganden denna bygger på.

Sidansvarig:

Kontakta mentorerna

Simon Stattin (mentorskoordinator)
simon [dot] stattin0 [at] gmail [dot] com

Johan Ericsson
johanec94 [at] gmail [dot] com

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten