Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till oss!

Här hittar du all information för dig som är antagen som ny student på Statsvetenskapliga institutionen.

Denna information gäller dig som ska läsa:
- Statsvetenskap
- Freds- och konfliktvetenskap
- Underrättelseanalys

Studenter studerar utanför byggnaden Eden.
Studenter sitter och studerar utanför Statsvetenskapliga institutions byggnad Eden. Fotograf: Kennet Ruona

Vi är glada att få välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer viktig information för att ta din studieplats i anspråk inför höstterminen 2021. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Nedan hittar du information om:

Välkomstbrev från program du är antagen till:

Välkomstbrev från kursen du är antagen till:

Reservantagning

Är du reservplacerad till någon av våra utbildningar? Glöm inte att tacka ja till din reservplats innan den 21 december kl. 24:00. Resultatet av urval 2 publiceras den 22 december, därefter kallar vi eventuella reserver först efter terminsstarten. Vi har inga reservupprop på våra introduktionsmöten så du behöver inte göra något för att bevaka din reservplats. Om du erbjuds en utbildningsplats kommer du senast fredagen den 21 januari erhålla ett introduktionsbrev via e-post.

Notera att du har samma möjlighet som antagna studenter att delta i novischutlottningen av bostäder ifall det här är första gången du läser i Lund. 

Webbregistrering

Webbregistreringen är obligatorisk och ska göras redan innan terminen startar. Du ska själv registrera dig senast sista registreringsdagen för att inte förlora din studieplats. Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig och måste istället kontakta institutionen enligt informationen i utskickat informationsbrev senast sista registreringsdag.

Vårterminens webbregistreringsperioder:
för kurser som ges period 3: registreringsperiod 10 januari - 17 januari.
för kurser som ges period 4: registreringsperiod 16 mars - 23 mars.

När du har genomfört webbregistreringen så kan det vara en viss fördröjning innan du får åtkomst till kurssidan i lärplattformen Canvas.

Instruktioner

När du har blivit antagen till studier vid Lunds universitet behöver du aktivera ditt studentkonto. Du kan aktivera kontot först någon dag efter att du fått det andra antagningsbeskedet. Du registrerar dig via Ladok.

Du som ska fortsätta studera på ditt utbildningsprogram eller en fristående kurs och har ett aktivt studentkonto registrerar dig också i Ladok. Har du problem med ditt Studentkonto kontakta supporten vid Lunds universitet (servicedesk [at] lu [dot] se).

Så här webbregistrerar du dig:

  1. Logga in på Ladok för studenter på www.student.lu.se med ditt studentkonto och ange ditt lösenord.
  2. Välj Lunds universitet som lärosäte.
  3. Under Kommande ser du kurser som är aktuella att registrera dig på.
  4. Klicka på knappen Registrera för den kurs du vill registrera dig på. Om webbregistreringen inte har öppnat ännu kan du bara se kursen, men inte registrera dig.
  5. Granska och godkänn registreringen för din valda kurs genom att klicka på Registrera mig.
  6. Du är nu registrerad och kursen listas under rubriken Aktuell utbildning.

OBS! Om du inte registrerar dig inom angiven tid, och inte är närvarade vid det obligatoriska introduktionsmötet, innebär det att du automatiskt lämnar återbud till din plats på utbildningen. Din plats går då vidare till reservplacerad sökande.

Om du har problem med webbregistreringen

Om du är antagen med villkor eller har problem att webbregistrera dig så måste du informera studievägledningen senast vid terminsstarten. Skriv till studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se och uppge ditt ärende med namn, kurs och ett telefonnummer där vi kan nå dig under dagtid.

Webbregistrera dig via Ladok för studenter

Generell information för dig som är ny i Lund 

Det är mycket du kan behöva ha koll på som nyantagen student vid Lunds universitet. Här har vi samlat ihop några av de viktigaste praktiska sakerna kring din första tid som student.

Bostad i Lund

AF-Bostäder

AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.
 
Om du är antagen eller står som reserv för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet och dessutom folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka, då uppfyller du krav för att vara novisch. Denna förtur ger dig rätt att göra bokningar på de upp emot 225 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer.

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden 10-13 december. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan. 

Information om bostäder som förvaltas av AF bostäder

Anmäl dig till novischlottningen

BoPoolen

BoPoolen är en bostadsförmedling som drivs av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Bostadsförmedlingen sköts via hemsidan där du kan lägga in annonser om du söker en bostad. 

Notera att detta inte är detsamma som bopoolen.se.

Besök bostadsannonser eller lägg upp en egen annons på Boopolens webbplats

Allmän information om bostadsföretag och bostadsförmedlingar som vänder sig till dig som är student på universitetets centrala webbplats

Studentorganisationer

Dessa studentorganisationer skulle kunna vara av intresse för dig som student hos oss. Nedan länkar går till respektive organisations webbplats.

Novischperioden och LUPEF

Lunds universitets politiska och ekonomiska förening (LUPEF) är en politiskt och religiöst oberoende programförening för studenter som läser inom politices kandidatprogrammet (pol.kand.), kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap (freds.kand.) och för studenter som läser fristående kurser i statsvetenskap och ekonomi vid Lunds universitet. LUPEF arrangerar varje ny termin introduktionsveckor för alla novischer (ny student i Lund). För att läsa mer om introduktionsverksamheten och för att anmäla dig vänligen läs mer på deras hemsida,

LUPEF bjuder in dig som ny student på institutionen/universitetet att delta i novischaktiviteter

Novischveckor och samhällsvetarkåren

Novischaktiviteterna riktar sig till alla nybörjarstudeter inom samhällsvetenskapliga fakulteten men särskilt till de studenter som inte har någon organiserad novischaktivitet genom t ex en programförening.

Hitta mer information om samhällsvetarkårens novischveckor här, Samhällsvetarkårens novischveckor

Anstånd - att skjuta upp studierna

Har du blivit antagen men kan inte påbörja utbildningen? Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att få skjuta upp studierna genom att ansöka om anstånd. Om du ansöker om anstånd är det viktigt att du behåller din plats på Antagning.se.

Du måste lämna in intyg som stöder dina särskilda skäl för att få anstånd. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller att du har blivit nekad tjänstledighet. Det kan även vara vård av barn, sjukdom, studentfackliga uppdrag eller värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring.

Blankett för att ansöka om anstånd (pdf, 140 kB, nytt fönster)


Varmt välkommen!
Statsvetenskapliga institutionen

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Bostadsutlottning

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Canvas

Canvas (https://canvas.education.lu.se) är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök gärna vår studentguide.