Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Persson och Bergman Rosamond om fältet EU:s relationer med Israel och Palestina

Anders Persson är redaktör för specialnumret ”The occupation at 50: EU-Israel/Palestine relations since 1967” i tidskriften Middle East Critique. Ledande forskare från Europa och Mellanöstern har bidragit med artiklar, bland annat Annika Bergman Rosamond.

Elgström om EU:s roller gentemot Ukraina

Tillsammans med Natalia Chaban har Ole Elgström skrivit artikeln ”Constructing bridges and fostering growth: Interdisciplinary insights into European Union role conceptions and prescriptions”, som nyligen har publicerats i nättidskriften ”Cognition, Communication, Discourse”.

Flera forskningsanslag för fortsatt högaktuell forskning

Solrosor och en starkt lysande sol i bakgrunden. 2018 var året då det svenska valet efterföljdes av en ovanligt lång regeringsbildningsprocess. Det var även året då vi hade en ovanligt varm sommar. Detta och många fler ämnen har våra forskare bidragit med kunskap om till vår omvärld.

Lindvall om kvantitativ metod

Carlo Knotz och Johannes Lindvall har skrivit ett bidrag till serien SAGE Research Methods Cases series. Bidraget heter ”Using Quantitative Methods to Study Welfare State Reforms” och författarna diskuterar vilka möjligheterna och riskerna är med att använda kvantitativa forskningsmetoder för att studera förändringar i socialpolitiken.

Skovgaard och Hildingsson om svensk och dansk miljöpolitik efter krisen

Jakob Skovgaard och Roger Hildingsson har medförfattat bokkapitlet “Environmental Policy and the Economic Crisis – The Swedish and Danish Cases” tillsammans med Bengt Johansson. Kapitlet har nyligen publicerats i antologin ”The Impact of the Economic Crisis on European Environmental Policy” och behandlar den miljöpolitiska utvecklingen efter den ekonomiska krisen 2007–2008 i Danmark och Sverige, två länder som ofta ses som föregångare inom miljöpolitiken.

Bäck om parlamentariska debatter

Vem representerar partiet i parlamentariska debatter? Hanna Bäck har, tillsammans med Markus Baumann, Marc Debus och Jochen Müller, analyserat den frågan i en studie av parlamentariska debatter i sex europeiska länder.

Röstande robotar och filterbubblor – hur mycket AI tål demokratin?

Bild på Maria Hedlund. "Det är viktigt att koppla ihop AI med demokrati eftersom det handlar om vilket samhälle vi vill ha, vilka möjligheter vi har att påverka och hur vi fattar våra beslut", säger statsvetaren Maria Hedlund.

Aggestam om förhandlingar och fredsavtal

Karin Aggestam har bidragit med ett kapitel till “Oxford University Press Handbook on Women, Peace and Security” om “WPS, peace negotiations and peace agreements”. Redaktörerna för boken är Sara Davies och Jacqui True.

Diplomati 2.0 tar sig an ryska troll

Bild på Elsa Hedling som håller i sin avhandling. EU har på senare tid trappat upp sitt arbete med att motverka desinformationskampanjer. Statsvetaren Elsa Hedling har studerat vad det får för konsekvenser när EU:s utrikestjänst bedriver diplomati i sociala medier. 

Vandeleene om kandidater, partier och väljare

Audrey Vandeleene är en av redaktörerna till den nyligen publicerade boken ”Candidates, Parties and Voters in the Belgian Partitocracy”, som har publicerats av Palgrave Macmillan. I boken studeras valkandidater och deras förhållande till politiska partier och väljare i Belgien.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten