Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Isabel Bramsen mottagare av Hartmann Fondens Diploma-pris

Isabel Bramsen, foto.

Isabel Bramsen är mottagare av årets Diploma-pris. Priset är på 150 000 danska kronor och delas ut till yngre personer som förväntas göra en värdefull insats i det danska samhället. Stort grattis Isabel!

Om pristagaren och motivering

I den värld vi lever i anser Hartmannstiftelsen att det är viktigt att stimulera arbetet för fred och konfliktlösning, och med utdelningen 2024 av både Hartmannpriset och Diploma-priset till forskare inom dessa områden vill stiftelsen uppmärksamma detta.

Isabel Bramsen är för närvarande docent vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och är ämnesföreståndare för freds- och konfliktstudier samt även anställd som medlare vid Centrum för konfliktlösning. Hon har publicerat mer än 30 akademiska artiklar och böcker, inklusive en dansk introduktion till internationell konfliktlösning.

Isabel Bramsen har behandlat fred och konflikt i ett brett spektrum av sammanhang och är en flitig kommunikatör som ofta syns i media när det till exempel sänds om fredsförhandlingar runt om i världen eller i samband med utdelningen av Nobels fredspris. Bramsen har varit ordförande i Rådet för internationell konfliktlösning (RIKO), är medlem i Nordiska kvinnliga medlare och är styrelseordförande i PRIS (Peace Research Sweden).

Danmark har ingen stark forskningsmiljö inom fredsforskning. I detta sammanhang har Isabel Bramsen kontinuerligt arbetat för att etablera ett fredsforskningscentrum i Danmark och fick redan 2014 idén till en masterinriktning i internationell konfliktlösning vid Köpenhamns universitet, som hon var med och byggde upp tillsammans med bland andra Ole Wæver.

När det gäller forskning har hon studerat både konfliktens mekanismer och fredsmedling och banat väg för en analysstrategi genom empiriska, mikrosociologiska analyser, där relationer och emotionella aspekter inkluderas i förståelsen av fredsförhandlingar, ända ner till hur människor placeras i rummet där fredsförhandlingarna äger rum. Det ligger i linje med andras arbete att beskriva, eller kritisera, vilka som är närvarande i fredsförhandlingar och vilka som lämnas utanför. Men Bramsen har tagit detta arbete vidare och inte bara presenterat analyser utan också tillfört ett nytt metodologiskt tillvägagångssätt som presenteras i hennes senaste bok, The Micro-Sociology of Peace and Conflict, från 2023.

Läs mer om Isabel Bramsen på hennes personliga sida

Läs mer om Hartmannstiftelsen på deras hemsida: www.hartmannfonden.dk