Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Flera forskningsanslag för fortsatt högaktuell forskning

2018 var året då det svenska valet efterföljdes av en ovanligt lång regeringsbildningsprocess. Det var även året då vi hade en ovanligt varm sommar. Detta och många fler ämnen har våra forskare bidragit med kunskap om till vår omvärld.
Solrosor och en starkt lysande sol i bakgrunden.

Vi startar ständigt nya forskningsprojekt. Nedan har vi listat de senaste projekten som har fått forskningsanslag:

 • Karin Aggestam, Annika Bergman Rosamond och Elsa Hedling har fått forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för projektet "Digital Diplomacy in a Turbulent Global World".
   
 • Jens Bartelson och Amanda Cheney har fått forskningsanslag från det norska forskningsrådet som en del av projektet ”A Conceptual History of International Relations (CHOIR)”.
   
 • Annika Bergman Rosamond och Catarina Kinnvall kommer under 2019 att delta i det tvärvetenskapliga temat CRISIS vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet (projektet samordnas av Helle Rydström vid Genusvetenskapliga institutionen).
   
 • Maria Hedlund har fått forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse för projektet ”How will different forward-looking distributions of responsibility affect the long-term development of Artificial Intelligence?”.
   
 • Åsa Knaggård har fått forskningsanslag från Formas för projektet ”Sustainable Distribution of Responsibility for Climate Change Adaptation” (tillsammans med Kerstin Eriksson från RISE och Erik Persson från Lunds universitet).
   
 • Dalia Mukhtar-Landgren har fått forskningsanslag från Energimyndigheten inom ramen för projektet ”Piloter for omställning av transportsektorn genom hållbart boende”, som kommer att pågå mellan 2019-2022 (projektledare är Christina Scholten, Malmö universitet).
   
 • Oriol Sabaté Domingo har fått forskningsanslag för två olika projekt. Det första heter ”Taxing for the welfare state: public finances and progressivity in the rise of social spending (1910-1970)” och finansieras av Handelsbanken – Jan Wallander and Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs Stiftelse. Det andra projektet heter “Taxing for the welfare state: progressivity in the rise of social spending (1910-1970)” och finansieras av Vetenskapsrådet (Sara Torregrosa-Hetland, Lunds universitet, är projektledare för båda dessa projekt).
   
 • Johannes Stripple är med i projektet ”Ingen ny tid för avgång” som finansieras av Formas och leds av Kimberly Nicholas (Lunds universitet).
   
 • Lisa Strömbom har fått forskningsanslag för två olika projekt. Det första projektet har hon fått inom den svenska spetssatsningen Swedish Foundations’ Starting grant. Projektet heter ”Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace” och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (projektet kommer att pågå under åren 2019-2024). Det andra projektet heter "The military as an 'agent of change' for gender-relations in post-conflict societies?" och finansieras av Vetenskapsrådet. De länder som kommer att studeras i det sistnämnda projektet är Liberia och Mali.
   
 • Fariborz Zelli har fått forskningsanslag från Formas för projektet ”The Nature of Peace – The dynamics between post-conflict peacebuilding and environmental protection” som syftar till att analysera hur fredsbyggande processer och miljöskydd påverkar varandra efter en intern väpnad konflikt.


Läs mer om våra pågående forskningsprojekt i forskningsportalen Lucris
 

Läs mer om våra forskare på deras personliga sidor:

Senaste nyheter

2019-01-15

Persson och Bergman Rosamond om fältet EU:s relationer med Israel och Palestina

Persson och Bergman Rosamond om fältet EU:s relationer med Israel och Palestina
2019-01-14

Elgström om EU:s roller gentemot Ukraina

Elgström om EU:s roller gentemot Ukraina
2019-01-11

Flera forskningsanslag för fortsatt högaktuell forskning

Flera forskningsanslag för fortsatt högaktuell forskning
2019-01-10

Lindvall om kvantitativ metod

Lindvall om kvantitativ metod
2019-01-08

Skovgaard och Hildingsson om svensk och dansk miljöpolitik efter krisen

Skovgaard och Hildingsson om svensk och dansk miljöpolitik efter krisen

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten