Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EU i vardagen. Att förstå europeisk integration nedifrån och upp

Avancerad kurs. 15 hp. Statsvetenskap. HÖSTTERMIN.

STVN23 - Statsvetenskap: EU i vardagen. Att förstå europeisk integration nedifrån och upp (15 högskolepoäng)

Kursen introducerar perspektivet ”EU i vardagen” som betonar hur empiriska belägg och teoretiska påståenden baserade på vardagliga händelser på individnivå kan bidra till förståelse av europeisk integration. Kursen behandlar fyra olika områden av ”EU i vardagen”: politisk ekonomi, politisk sociologi, politisk ekologi och politisk säkerhet.

I ett femte moment förs dessa samman till en mer holistisk statsvetenskaplig bild av europeisk integration. Varje område innefattar fem element: en introduktion, ett metodinslag, en fallstudie, ett grupp-baserat seminarium, samt ett formativt och examinerande inslag.

Litteratur (pdf, nytt fönster) OBS, kommer snart att läggas till här.
Kursplan (pdf, nytt fönster)