Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EU i vardagen. Att förstå europeisk integration nedifrån och upp

STVN23 – Statsvetenskap: Everyday Europe. Understanding European Integration from the Ground Up (15 högskolepoäng). Avancerad kurs i statsvetenskap. Hösttermin.

Kursen ges på engelska.

Kursen introducerar perspektivet ”EU i vardagen” som betonar hur empiriska belägg och teoretiska påståenden baserade på vardagliga händelser på individnivå kan bidra till förståelse av europeisk integration.

Kursen behandlar fyra olika områden av ”EU i vardagen”: politisk ekonomi, politisk sociologi, politisk ekologi och politisk säkerhet. I ett femte moment förs dessa samman till en mer holistisk statsvetenskaplig bild av europeisk integration. Varje område innefattar fem element: en introduktion, ett metodinslag, en fallstudie, ett grupp-baserat seminarium, samt ett formativt och examinerande inslag.

Se kursplan, litteratur och mer på vår engelska webbplats: svet.lu.se/en.