Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Wrange och Bengtsson om säkerhetskultur i den nordisk-baltiska regionen

Rikard Bengtsson och Jana Wrange, foto.

Jana Wrange och Rikard Bengtsson har tillsammans med Douglas Brommesson (Linnéuniversitetet) publicerat artikeln "Resilience through total defence: Towards a shared security culture in the Nordic–Baltic region?" i European Journal of International Security.

Artikeln innefattar dels en undersökning om konceptualiseringen av totalförsvar och motståndskraft bland de nordiska och baltiska länderna, dels en kartläggning av existerande och potentiella säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten mellan länderna som utgångspunkter för en analys av graden av gemensam säkerhetskultur i det nordisk-baltiska området. 

Studien, som baseras på ett omfattande dokumentmaterial och 19 elitintervjuer omfattandes samtliga åtta länder, visar på en varierande grad av gemensam säkerhetskultur, med Sverige, Finland, Norge som en grupp med en djupare gemensam säkerhetskultur än övriga. Resultaten är bland annat av relevans för frågan om utsikterna för nordiskt-baltiskt samarbete på det säkerhets- och försvarspolitiska området, regionalt men också inom EU och NATO.