Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Annika Bergman Rosamond , Docent/lektor

 

Introduktion 

Annika Bergman Rosamond är docent och lektor i statsvetenskap och internationella relationer.  Sedan 2012 har hon ansvarat för 'the Masters in Global Studies' vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten, LU. Hon studerade vid ’London School of Economics’ (BSc,Government) och gjorde sin MA vid Sussex universitet, (European studies/International Relations) UK där hon även doktorerade (internationella relationer). Hon har haft två fasta tjänster som lektor i Storbritannien, vid universiteten i Edinburgh och Leciester. Hon  har handlett fyra doktorander varav två vid Edinburgh och  en vid Leicester universitet.  Tillsammans med  Maria Hedlund (LU)  handledde  hon Helena Gonzales Lindbergs doktorsavhandling  om kartors makt i Arktis (2019). Annika är biträdande handledare för Jess Cheungs PhD-projekt 'Rethinking Feminist Foreign Policies: Unmasking the Politics of 'Gender Equality''(Freie Universität, Berlin), 2019-2022. Innan Annika påbörjade sin tjänst vid LU arbetade hon som seniorforskare vid ’Danish Institute for International Studies¨ (DIIS) i Köpenhamn och undervisade i internationell etik vid statsvetenskapliga institutionen vid Köpenhamns universitet.

 

Annikas främsta forskningsområden är: 

  • Genus och  feminism ( feministisk etisk teori med betoning på omsorg och genusbaserad kosmopolitisk teori)
  • Feministisk inrikes- och utrikespolitik samt feministiska säkerhetsstudier (soldatyrket, fredsbevarande verksamhet) 
  • Global etik med betonging på kosmopolitisk teori -  kosmopolitiska tankar kring individer (soldater och kändisar) samt  försvarsmakter 
  • Diskursanalys (feministiska och digitala metoder)
  • Populärkultur, världspolitik, kändisar och genus,  samt  världskändisars  humanitära insatser med betoning på kvinnors mänskliga  säkerhet.
  • Arktisk  säkerhet samt nordisk internationalism och säkerhet 
  • Kris (teori och praktik)
  • Världsarvspolitik (Laponia, slagfält, UNESCO, sami- och miljöfrågor)  och Arktis  
  • Digital diplomati (genus och kändisdiplomati, feministisk utrikespolitik)

 

Annika är med i två forskningsprojekt.  Det ena projektet  leds av Martin Hall, LU och handlar om världsarvspolitik och är finansierat av Vetenskapsrådet (2017-2020). Inom projektet forskar Annika om genus, kosmopolitiska spänningar, politik kring samernas rättigheter i Laponia samt  koloniala frågeställningar.  Annika är även intresserad av världsarvspolitik och slagfält.  Annika  deltar i ett forksningsprojekt om digital diplomati (lett av Karin Aggestam). Inom projektet  fokuserar Annika  bland annat på  digital kändisdiplomati och digital feministisk utrikespolitik. Projektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (2019-2022).  Under 2019 ingick Annika  i Pufendorf-temat "Crisis", lett av Professor Helle Rydström, Genusstudier, LU och var under 2019-2020  med i Pufendorf-temat Konflikt och Genus. Under 2020-2021 kommer hon att delta i ytterligare ett tema om mänskiliga rättigheter lett av Professor Mo Hamza, LTH.  Hon  har även avslutat ett projekt svenska och danska soldaters kosmopolitiska betraktelser  finansierat av Crafoodstiftelsen (2017-2018). 

Annika valdes in som styrelseledamot i 'Feminist Theory and Gender Studies (FTGS) section of the International Studies Association (ISA)’ 2015, och  satt  i  dess styrelse  under perioden 2015-2017.  Under perioden 2019-2020  var Annika ordförande för  FTGS-sektionen som har drygt 600  medlemmar och är nu sektionens "outgoing chair" med flera ansvarsområden.  Tillsammans med  Catia Gregoratti ansvarar Annika  för statsvetenskapliga Institutionens forskningsgrupp i genus och politik och sitter med i institutionens jämstälddhets- och likabehandlignsgrupp samt i institutionsstyrelsen. Hon har även ingått i  Roskilde Research Network on Celebrity and North-South Relations och är med i  "Gendip: Gender and Diplomacy, Women in Diplomacy research network",  lett av  Professor Ann Towns vid Göteborgs universitet.

Annika var  en av två huvudtalare vid invigningen av the Reykjavik Peace Centre, 7 oktober 2016. Hon talade om världskändisar och fred. I juni 2019 var Annika inbjuden talare vid NATO:s stora genuskonferens.Hon har även medverkat i svensk och internationell media där hon bland annat  har uttalat sig om feministisk utrikespolitik och kändisaktivism.  Annika var  med i tidskriften Review of International Studies' editorial board och utför samma uppgifter  för tidskriften European Security. Annika är "founding associate editor" för tidskriften Frontiers in Political Science, med delat ansvar för sektionen *Peace and Democracy'. 

 

Publikationer

Böcker och DIIS rapporter:

War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, edited collection, (paperback), London:Routledge, 2012, (Editors: Annika Bergman Rosamond and Mark Phythian) 

War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, Edited collection, London: Routledge, 2011, (Editors: Annika Bergman Rosamond and Mark Phythian)

'Adjacent internationalism: The Concept of Solidarity and post Cold War Nordic-Baltic relations', Doctoral Thesis  Sussex : University of Sussex, 2003.

Women, Peace and Security - and Denmark: DIIS report 2014:32, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 53 pp.  2014. http://www.diis.dk/en/node/4671 

Perspectives on security in the Arctic area:  DIIS report 2011:09 Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 78 pp, 2011. http://www.diis.dk/sw111547.asp

 

Artiklar  (publicerade och kommande):

'Cosmopolitanism and Individual Ethical Reflection - the Embodied Experiences of Swedish Veterans'  (med Annica Kronsell) Critical Military Studies, accepterad. 

'Music, mining and colonisation: Sámi contestations of Sweden’s self narrative’,  artikel i specialnummer i danska statsvetenskapliga tidskriften  Politik Vol. 23:1 .2020.

'The Case for Interdisciplinary Crisis Studies'  (med M. Hamza, J.Hearn, T. Gammeltoft-Jensen, H. Rydström & V. Ramasar)  Global Discourse, online first,  2020.

'Swedish Feminist Foreign Policy and "Gender Cosmopolitanism", Foreign Policy Analysis, issue 2 2020. 

'Feminist foreign policy 3.0: Advancing ethics and geder equality in global politics. (med Karin Aggestam) The SAIS Review of International Affairs,  2019. 

'Re-politcising the Gender-Security Nexus: Sweden's Feminist Foreign Policy (med Karin Aggestam) European Review of International Studies. 2019.

'Theorising Feminist Foreign Policy' (med Karin Aggestam & Annica Kronsell),  International Relations,  2019. 

'Political Legitimacy and celebrity politicans: Tony Blair as Middle East envoy 2007-2016' (med Michelle Pace) ,  Middle East Critique, 2018.

'Cosmopolitan Militaries and Dialogic Peacekeeping: Danish and Swedish Women Soldiers in Afghanistan'   International Journal of Feminist Politics, (med Annica Kronsell) 2018

'Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics and Gender' (med Karin Aggesetam)  Ethics and International Affairs (artikeln utseddes till en av "Editor's Picks 2016")  Vol. 30. Issue 3 Fall, 2016.

‘Protection Beyond Borders: Gender Cosmopolitanism and Co-constitutive Obligation’ Special Issue (Kindvall, C red), Global Society, 2013 Vol. 27

'A solidarist-inspired reading of Schouenborg’, (Review article), Forum: The Scandinavian International Society. Primary Institutions and Binding Forces, 1815-2010’, International Politics Reviews Vol. 1, 2013.

’Världskändisar, kosmopolitism och internationell politik’, Internasjonal Politikk: Fokus: Kjendiser og Internasjonal Politikk (English translation: 'Celebrities and International Politics'), (4) December, 2013. 

“The co-constitution of domestic and international welfare obligations: The case of Sweden’s social democratically inspired internationalism”, Cooperation and Conflict 42(1), 2007, pp. 73-99,

Adjacent internationalism: the concept of solidarity and post-Cold War Nordic-Baltic relations”, Cooperation and Conflict, 41(1), 2006, pp. 73-97.

  Bokkapitel (publicerade och kommande):

'Celebrity Global Motherhood: Maternal Care and Cosmopolitan Obligation' in Shepherd, L.  Hall, L.B.  & Weissman, A. L. (eds.)  Troubling Motherhood, Oxford: Oxford University Press, 2020

‘Celebrities as ethical actors – individuals and cosmopolitan obligation’ in Schippers, B. (red.), Routledge Handbook to Rethinking Ethics in International Relations, Oxford: Routledge,  2020.

”All Under the Same Sky? Celebrity Philanthropy and the Transnational Market for Women’s Empowerment” i den redigerade boken ”The Political Economy of Celebrity Activism” (redigerad av N. Farrell), Oxford: Routledge. 2019.

'Military intervention and the loss of memory: Sweden, NATO and identity' in Agius, C. (red.)  Identity making, displacement and rupture: performing discourses of belonging, place and being, Manchester: Manchester University Press, book chapter under preparation (with Agius, C.), 2018.

'Säkerhet" i  Maria Jansson mfl  (red.)  Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap  Studentlitteratur, 2017.

’The digital politics of celebrity activism against sexual violence: Angelina Jolie as global mother’ i Shepherd, L. &  Hamilton, C. (eds), Understanding Popular Culture and World Politics in the Digital Age, Oxford: Routledge, 2016.

’Swedish Internationalism and development aid’ in Pierre, J. (ed.) The Oxford Handbook of Swedish Politics, (Ole Elgström, section editor/red) , Oxford: Oxford University Press, 2015. 

 'Denmark and  the Arctic'  i Geir Hønneland and  Leif Christian Jensen (red.), Handbook of the Politics of the Arctic, Edward Elgar Publishing, 2015.

‘Humanitarian relief worker Sean Penn – A Contextual Story’ in  Richey, L. A  (red.), Celebrities as New Development Actors:  When Does Context Matter?,  Oxford: Routledge, 2015.

’New political community and governance at the top of the world: spatiality, affinity and security in the Arctic region’  in Svensson, T.  and Kindvall, C. (red.)  as a book chapter in the edited collection Borders, security and governance , Routledge. (With Professor Ben Rosamond, University of Copenhagen), 2015.

‘Introduction’ i  A. Bergman Rosamond & M Phythian (red.)) War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, London: Routledge, 2011  

‘The Cosmopolitan- Communitarian Divide  and the Swedish Military’  i  A. Bergman Rosamond & M Phythian (red.) War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, London: Routledge, 2011. 

 ‘The Cosmopolitan-communitarian divide and celebrity anti-war activism’ i Liza TsalikiAsteris Huliaras & Christos. A. Frangonikolopoulos (reds)  Transnational Celebrity Activism in Global Politics Changing the World? , Chicago: Chicago University Press. 2011.

"Strategic culture, non-alignment and the ESDP of the EU" i A. Haglund Morrissey and Daniel Silander (red), The EU and the Outside World: Global Themes in a European Setting, Växjö: Växjö University Press, 2007, pp. 99-117

 “Non-aligned states and ESDP” , med John Peterson,  i R. Dannreuther and J. Peterson (eds) Security and the Transatlantic Alliance, Routledge, 2006, pp. 147-164.

 “The Nordic Militaries: Forces For Good?", i L. Elliott and G. Cheesman (eds) Forces for Good? Cosmopolitan Militaries in the 21st Century, Manchester: Manchester University Press, 2004, pp. 168-186

 

Andra publikationer: 

'Nordic States and Gender Cosmopolitanism' Conference report on Nordic foreign and security policy (http://www.diis.dk/en/node/4670), 2014.

Book Review: ’Fighting terror: ethical dilemmas. By Alex J. Bellamy’ International Affairs Vol. 85. No. 2 March 2009

Terrorismbekämpning i Storbritannien” Folk och Försvar, No. 3 2005

“Anna Lindh” in Annesley C. (ed) A Political and Economic Dictionary of Western Europe”, Europa Publications: London, 2004.

'BALTBAT: the emergence of a common defence dimension to Nordic co-operation?', Working Papers, Copenhagen Peace  Research Institute, 2000. (September)

'Central- och Östeuropa- EU:s östutvidgning-konsekvenserna för svenskt näringsliv.' Swedish Business Office, 1997, Brussels. 

'Sammanställning av UNICESs policykommittéer och arbetsgrupper'. Swedish EC Business Office, 1997, Brussels,

 

Pågående forskningsarbete; monograf:

Celebrity, Security and Gender,  monograph in progress. 

 

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Annika Bergman Rosamond
E-post: annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 46 91

364

35

Docent

Statsvetenskapliga institutionen

35

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten