Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Annika Bergman Rosamond , Docent/lektor

 

Introduktion 

Dr Annika Bergman Rosamond är docent och lektor  i statsvetenskap och internationella relationer vid Lunds universitet (LU). Sedan 2012 har hon ansvarat för 'the Masters in Global Studies' vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten, LU. Hon studerade vid ’London School of Economics’ (BSc,Government) och gjorde sin MA vid Sussex universitet, (European studies/International Relations) UK där hon även doktorerade (IR). Hon har haft två fasta tjänster som lektor i Storbritannien, vid universiteten i Edinburgh och Leciester. Hon handledde två doktorander  i Edinburgh och en vid Leicester. Tillsammans med  Maria Hedlund  handleder hon en doktorand vid LU. Innan Annika påbörjade sin tjänst vid LU arbetade hon som seniorforskare vid ’Danish Institute for International Studies¨ (DIIS) i Köpenhamn och undervisade i internationell etik vid Köpenhamns universitet. Hon har stor erfarenhet av att undervisa och handleda på alla nivåer med betoning på IR, politisk teori, global etik, genus och feminism samt globala studier. Hon deltar aktivt i forskarnätverk och  den tredje uppgiften och i mars 2016  medverkade hon  i en UR produktion om kvinnor på flykt. Hon har även  medverkat i media och kommenterat Brexit samt kändisars roll i det amerikanska valet.

Annika valdes in som styrelseledamot i 'Feminist Theory and Gender Studies (FTGS) section of the International Studies Association (ISA)’ 2015, och  satt  i  dess styrelse  under perioden 2015-2017.  Under perioden 2019-2020   är hon  ordförande för  FTGS-sektionen. Tillsammans med  Catia Gregoratti ansvarar hon för Statsvetenskapliga Institutionens forskningsgrupp i genus och politik och sitter med i institutionens jämställdhetsgrupp samt i institutionsstyrelsen.

Annika  har organiserat en rad konferenser. Hösten 2015 organiserade hon bland annat den årliga konferensen Popular Culture and World Politics 2015 vid Westminster universitet i London tillsammans med kollegan Dr Thomas Moore. Annika var  en av två huvudtalare vid invigningen av the Reykjavik Peace Centre, 7 oktober 2016. Hon talade om världskändisar och fred. I juni 2019 var Annika inbjuden talare vid NATO:s stora genuskonferens. 

Annika är med i två forskningsprojekt.  Det ena projektet  leds av Martin Hall, LU och handlar om världsarvspolitik och är finansierat av Vetenskapsrådet (2017-2020).  Från och med den 1:a juli 2019 kommer Annika att delta i ett forksningsprojekt om digital diplomati (lett av Karin Aggestam). Projektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (2019-2022).  Hon har varit medlem i  ' Pufendorf  Crisis Advanced Study Group" vid LU och under 2019 ingår hon i Pufendorf-temat "Crisis", lett av Helle Rydström, Genusstudier.  Hon har nyligen avslutat ett projekt om krigsveteraner finansierat av Crafoodstiftelsen (2017-2018). 

 

Annikas breda forskningsintressen är:  

Genus, feminism and IR, säkerhet och kosmopolitiskt skydd

Populär kultur och världspolitik, världskändisar, genus och världspolitik

Arktisk och nordisk internationalism och säkerhet; feministisk utrikespolitik

Etik och internationella relationer; kosmopolitiska frågeställningar, feministisk etik och den engelska skolan 

Världsarvspolitik och Arktis 

 

Publikationer

Böcker och DIIS rapporter:

War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, edited collection, (paperback), London:Routledge, 2012, (Editors: Annika Bergman Rosamond and Mark Phythian) 

War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, Edited collection, London: Routledge, 2011, (Editors: Annika Bergman Rosamond and Mark Phythian)

'Adjacent internationalism: The Concept of Solidarity and post Cold War Nordic-Baltic relations', Doctoral Thesis  Sussex : University of Sussex, 2003.

Women, Peace and Security - and Denmark: DIIS report 2014:32, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 53 pp.  2014. http://www.diis.dk/en/node/4671 

Perspectives on security in the Arctic area:  DIIS report 2011:09 Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 78 pp, 2011. http://www.diis.dk/sw111547.asp

 

Artiklar  (publicerade och kommande):

'Feminist foreign policy 3.0: Advancing ethics and geder equality in global politics.The SAIS Review of International Affairs,  forthcoming. (with Karin Aggestam)

'Re-politcising the Gender-Security Nexus: Sweden's Feminist Foreign Policy (med Karin Aggestam) European Review of International Studies. 2019.

'Theorising Feminist Foreign Policy' (med Karin Aggestam & Annica Kronsell),  International Relations,  2019. 

'Political Legitimacy and celebrity politicans: Tony Blair as Middle East envoy 2007-2016' (med Michelle Pace) ,  Middle East Critique, 2018.

'Cosmopolitan Militaries and Dialogic Peacekeeping: Danish and Swedish Women Soldiers in Afghanistan'   International Journal of Feminist Politics, (med Annica Kronsell) 2018

'Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics and Gender' (med Karin Aggesetam)  Ethics and International Affairs (artikeln utseddes till en av "Editor's Picks 2016")  Vol. 30. Issue 3 Fall, 2016.

‘Protection Beyond Borders: Gender Cosmopolitanism and Co-constitutive Obligation’ Special Issue (Kindvall, C red), Global Society, 2013 Vol. 27

'A solidarist-inspired reading of Schouenborg’, (Review article), Forum: The Scandinavian International Society. Primary Institutions and Binding Forces, 1815-2010’, International Politics Reviews Vol. 1, 2013.

’Världskändisar, kosmopolitism och internationell politik’, Internasjonal Politikk: Fokus: Kjendiser og Internasjonal Politikk (English translation: 'Celebrities and International Politics'), (4) December, 2013. 

“The co-constitution of domestic and international welfare obligations: The case of Sweden’s social democratically inspired internationalism”, Cooperation and Conflict 42(1), 2007, pp. 73-99,

Adjacent internationalism: the concept of solidarity and post-Cold War Nordic-Baltic relations”, Cooperation and Conflict, 41(1), 2006, pp. 73-97.

 Bokkapitel (publicerade och kommande)

 

'Global motherhood and celebrity politics in the 21st century' in Shepherd, L. et. al. Troubling Motherhood, Oxford: Oxford University Press, 2020

'How to do Celebrity in International Relations: Discourses and Practices of Celebrity Humanitarianism'   Yao mfl. (red..), How to do Popular Culture in International Relations. Oxford; Routledge, 2020. 

‘Celebrities as ethical actors – individuals and cosmopolitan obligation’ in Schippers, B. (red.), Routledge Handbook to Rethinking Ethics in International Relations, Oxford: Routledge,  2019.

'Neoliberal Feminism, Celebrities and Women Entrepreneurs" in Farrell, N. (ed.) The Political Economy of Celebrity Activism, Oxford: Routledge, (with Gregoratti, C.),  2019.

'Military intervention and the loss of memory: Sweden, NATO and identity' in Agius, C. (red.)  Identity making, displacement and rupture: performing discourses of belonging, place and being, Manchester: Manchester University Press, book chapter under preparation (with Agius, C.), 2018.

'Säkerhet" i  Maria Jansson mfl  (red.)  Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap  Studentlitteratur, 2017.

’The digital politics of celebrity activism against sexual violence: Angelina Jolie as global mother’ i Shepherd, L. &  Hamilton, C. (eds), Understanding Popular Culture and World Politics in the Digital Age, Oxford: Routledge, 2016.

’Swedish Internationalism and development aid’ in Pierre, J. (ed.) The Oxford Handbook of Swedish Politics, (Ole Elgström, section editor/red) , Oxford: Oxford University Press, 2015. 

 'Denmark and  the Arctic'  i Geir Hønneland and  Leif Christian Jensen (red.), Handbook of the Politics of the Arctic, Edward Elgar Publishing, 2015.

‘Humanitarian relief worker Sean Penn – A Contextual Story’ in  Richey, L. A  (red.), Celebrities as New Development Actors:  When Does Context Matter?,  Oxford: Routledge, 2015.

’New political community and governance at the top of the world: spatiality, affinity and security in the Arctic region’  in Svensson, T.  and Kindvall, C. (red.)  as a book chapter in the edited collection Borders, security and governance , Routledge. (With Professor Ben Rosamond, University of Copenhagen), 2015.

‘Introduction’ i  A. Bergman Rosamond & M Phythian (red.)) War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, London: Routledge, 2011  

‘The Cosmopolitan- Communitarian Divide  and the Swedish Military’  i  A. Bergman Rosamond & M Phythian (red.) War, Ethics and Justice: New Perspectives on a Post-9/11 World, London: Routledge, 2011. 

 ‘The Cosmopolitan-communitarian divide and celebrity anti-war activism’ i Liza TsalikiAsteris Huliaras & Christos. A. Frangonikolopoulos (reds)  Transnational Celebrity Activism in Global Politics Changing the World? , Chicago: Chicago University Press. 2011.

"Strategic culture, non-alignment and the ESDP of the EU" i A. Haglund Morrissey and Daniel Silander (red), The EU and the Outside World: Global Themes in a European Setting, Växjö: Växjö University Press, 2007, pp. 99-117

 “Non-aligned states and ESDP” , med John Peterson,  i R. Dannreuther and J. Peterson (eds) Security and the Transatlantic Alliance, Routledge, 2006, pp. 147-164.

 “The Nordic Militaries: Forces For Good?", i L. Elliott and G. Cheesman (eds) Forces for Good? Cosmopolitan Militaries in the 21st Century, Manchester: Manchester University Press, 2004, pp. 168-186

 

Andra publikationer: 

'Nordic States and Gender Cosmopolitanism' Conference report on Nordic foreign and security policy (http://www.diis.dk/en/node/4670), 2014.

Book Review: ’Fighting terror: ethical dilemmas. By Alex J. Bellamy’ International Affairs Vol. 85. No. 2 March 2009

Terrorismbekämpning i Storbritannien” Folk och Försvar, No. 3 2005

“Anna Lindh” in Annesley C. (ed) A Political and Economic Dictionary of Western Europe”, Europa Publications: London, 2004.

'BALTBAT: the emergence of a common defence dimension to Nordic co-operation?', Working Papers, Copenhagen Peace  Research Institute, 2000. (September)

'Central- och Östeuropa- EU:s östutvidgning-konsekvenserna för svenskt näringsliv.' Swedish Business Office, 1997, Brussels. 

'Sammanställning av UNICESs policykommittéer och arbetsgrupper'. Swedish EC Business Office, 1997, Brussels,

 

Pågående forskningsarbete; monograf:

Celebrity, Security and Gender,  monograph in progress. 

 

 

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Annika Bergman Rosamond
E-post: annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 46 91

364

35

Docent

Statsvetenskapliga institutionen

35

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten