Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åsa Knaggård

Filosofie doktor, universitetlektor

Statsvetenskap

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Relationen vetenskap-politik
  2. Miljöpolitik
  3. Public policy

Pågående forskning och undervisning

Min forskning och undervisning rör sig kring de utmaningar som bland annat miljöproblem ställer våra samhällen inför. Det handlar om långa tidsperspektiv, frågor där det krävs ämnes- och sektorsövergripande angreppssätt och där vetenskaplig kunskap spelar en stor roll. Ett huvudspår i min forskning är hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet och långa tidsperspektiv. Exempel på publikationer är artikeln What do policy-makers do with scientific uncertainty?, bokkapitlet The Green State and the Design of Self-Binding och rapporten Klimatsäkrat Skåne. Min nuvarande forskning handlar om hur vetenskap och politik interagerar (eller inte interagerar) i kunskapsspridning.

Jag ingår i ett risknätverk vid Lunds universitet. Nätverket består av forskare från ett antal olika discipliner. Under 2014 och 2015 var vi baserad på Pufendorf-institutet och organiserade en seminarieserie om risk och relaterade ämnen. Vi har också anordnat en riskkonferens.

Jag undervisar på och är kursansvarig för vår grundkurs Politik och styrelse, liksom för en kurs vi ger för miljövetare.

 

Publikationer

Knaggård, Å (2016). ”Framing the Problem: Knowledge Brokers in the Multiple Streams Framework”, i Zohlnhöfer, R och Rüb, F (red). Decision-Making under Ambiguity and Time Constraints: Assessing the Multiple Streams Framework. ECPR Press.

Knaggård, Å (2015). "The Multiple Streams Framework and the problem broker". European Journal of Political Research, 54(3):450-465.

Knaggård, Å & Pihl, H (2015). “The Green State and the design of self-binding – Lessons from monetary policy”, in Bäckstrand, K & Kronsell, A (red), Rethinking the Green State: Environmental governance towards climate and sustainability transitions, Abingdon, Oxon: Routledge-Earthscan, 209–224.

Knaggård, Å (2015).”Tredje uppgiften och samhällsvetenskapens nytta”, in Andersson, G & Jerneck, M (eds) Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 50-åring. En jubileumsskrift. Lund: Lund University, Social Science Faculty.

Knaggård, Å (2015). Att fatta beslut för flera möjliga framtider, i Hall, M & Lund, E (red). Klimatsäkrat Skåne. CEC Rapport Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Knaggård, Å, Ericsson, K, Hall, M, Lund, E, Rummukainen, M och Sjöstedt, V (2015). Skåne idag och i framtiden, i Hall, M & Lund, E (red). Klimatsäkrat Skåne. CEC Rapport Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Hall, M, Knaggård, Å, Rummukainen, M, Pihl, H & Lagerstedt Wadin, J (2015). ”Framtidsscenarier”, in Hall, M & Lund, E (red), Klimatsäkrat Skåne. CEC Rapport Nr 02. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Knaggård, Å (2014). ”What do policy-makers do with scientific uncertainty? The incremental character of Swedish climate change policy-making”. Policy Studies, 35(1):22-39.

Knaggård, Å och Pihl, H (2013). “Vad är målet med målet?”, i Jiborn, Magnus och Kander, Astrid (red). Generationsmålet – kontroverser kring klimat och konsumtion. Stockholm: Dialogos.

Knaggård, Å (2009). Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen. En studie av svensk klimatpolitik. Avhandling. Lund: Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Åsa Knaggård
E-post: asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 01 64

331

35

Introduktion

Jag är i grunden statsvetare, men är intresserad av tvärvetenskapliga frågor och är kopplad till flera tvärvetenskapliga miljöer, bland annat LUCID och CEC.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten