Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Åsa Knaggård

Filosofie doktor, universitetlektor

Statsvetenskap

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Relationen vetenskap-politik
  2. Miljöpolitik
  3. Public policy

Pågående forskning och undervisning

Min forskning handlar om relationen mellan vetenskap och politik på olika sätt. En inriktning är hur vi kan förstå idéer och den vetenskapliga kunskapens (och osäkerhetens) roll i hur politiska problem formas och beslut fattas. Jag deltar i flera forskningsprojekt på temat, med inriktning mot koldioxidskatter, grön infrastruktur, och ekologisk kompensering. En andra inriktning är mer konceptuell och handlar om hur beslut kan fattas under risk och osäkerhet, bland annat under begreppet robust beslutsfattande. En tredje inriktning handlar om forskarsidan i relationen, där jag studerat hur forskare ser på och arbetar med relationen. Min forskning berör dessutom miljö- och klimatfrågor, där jag bland annat har ett forskningsprojekt om ansvarsfördelningen i Sverige för klimatanpassning. Här ligger fokus på det offentligas kontra det privatas roll, och staten kontra kommunen.

Delar av min forskning är interdisciplinär och bedrivs i samarbete med forskare vid olika discipliner, för närvarande ekologi, filosofi och teknologi. 

Jag undervisar dels i statsvetenskap, bland annat på masterkursen Policyprocesser, och dels i miljövetenskap på en kurs om miljöpolitik och förvaltning. Jag undervisar också på två doktorandkurser - Risk, uncertainty and decisionmaking och Science communication. Båda är tvärvetenskapliga.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Åsa Knaggård
E-post: asa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 01 64

331

35

Introduktion

Jag är i grunden statsvetare, men är intresserad av tvärvetenskapliga frågor och är kopplad till flera tvärvetenskapliga miljöer, bland annat CEC.

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten