Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Local Government in a Comparative Perspective

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC75.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Kursen fokuserar på lokal politik och förvaltning i demokratiska system i ett komparativt perspektiv. Ett centralt inslag på kursen är ett webbaserat samarbete med ett antal europeiska universitet.

Empiriskt anläggs ett jämförande perspektiv på organisering, verksamhet och relationer på lokal nivå. Vi diskuterar bland annat den lokala nivåns autonomi och graden av självstyrelse, styrning och organisering och förutsättningar för medborgerligt deltagande.

Breda utvecklingstendenser som till exempel urbanisering, managementreformer och demografiska förändringar berörs.  Kursen aktualiserar normativa och empiriska frågeställningar inom demokrati, makt och styrning. Vilket mandat och vilken autonomi har och bör den lokala nivån ha att lösa de utmaningar som den ställs inför?

Kursen är baserad på ett samarbete med flera universitet i Europa. Undervisningen sker dels i form av föreläsningar och seminarier vid institutionen, dels genom ett webbaserat samarbete med Europeiska universitet i form av inspelade föreläsningar, interaktiva moment med studenter och en avslutande videokonferens.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats:

Local Government in a Comparative Perspective | Department of Political Science (lu.se)