Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Comparative International Systems

Delkurs i kandidatkursen i statsvetenskap (STVK04/05). 7,5 högskolepoäng.

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter som söker direkt via kurskoden STVC69.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Valbara delkurser som läses inom kandidatkursen STVK04/STVK05


Kursens innehåll

Internationella relationer diskuteras vanligtvis som historien om det så kallade "westfaliska" systemet. Detta är det internationella system som etablerades i Europa i kölvattnet av Westfaliska fördraget, 1648. Det westfaliska systemet bygger på statlig suveränitet, på anarkistiska relationer mellan stater och på ständiga hot om krig. Ur detta perspektiv är historien om internationella relationer historien om hur det westfaliska systemet gradvis expanderade för att ta över världen. Och ändå har det historiskt sett funnits flera andra internationella system som inte var baserade i Europa, och som inte bäst kännetecknas av suveränitet, anarki och krig.

Denna kurs fokuserar på det mest framträdande av dessa alternativ: det sinocentriska internationella systemet, mongolerna och de arabiska internationella systemen. Kursen behandlar också de internationella systemen i Sydostasien, Japan, Afrika, förkolumbianska Amerika och Stilla havet. Genom att diskutera logiken och karaktären hos dessa alternativ ger kursen en historia om internationella relationer ur en icke-europeisk synvinkel.

Kursplan och litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats:

Comparative International Systems | Department of Political Science (lu.se)