Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rikard Bengtsson

Docent och universitetslektor

Statsvetenskap

 

Forskningsområden:

  • Europeisk säkerhetspolitik
  • Global politisk ordning
  • Global politisk ekonomi

 

Pågående forskning

Rikard Bengtssons forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Tre sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil:

  • Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa (EU-integrationens dynamik, EU:s externa relationer, Östersjösamarbete och den transatlantiska länken) och alltmer även Asien.
  • Den globala politiska ordningen, med särskilt fokus på global tyngdpunktsförskjutning, multilateralism, institutionell dynamik, regionalisering och normutveckling.
  • Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden. 

 

Senaste publikationer

“Sweden in the Baltic Sea Region”. I Jon Pierre (red.) Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press (2015)

“The EU and Global Economic Governance: Playing the Role of a Global Leader?” I Annika Björkdahl, Natalia Chaban, John Leslie och Annick Masselot (red.)  Importing EU Norms: Conceptual Framework and Empirical Findings. Berlin: Springer (2015)

”Internationell politisk ekonomi“. I Jakob Gustavsson och Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur (2014)

Det europeiska projektet: Politik och juridik, historia och framtid. Stockholm: Liber (2013) (med Ian Manners, Hans-Åke Persson, Linda Gröning och Ola Zetterqvist)

 “Competing role conceptions? The European Union in global politics”. Foreign Policy Analysis vol.8 (2012) (med Ole Elgström)

 “The changing face of the global political economy: What implications for future global leadership? I Bo Huldt, Tomas Ries, Pekka Sivonen och Camilla Huldt (red.) The Emerging Global Security Environment (Strategic yearbook 2012). Stockholm: Försvarshögskolan (2012)

“The EU Strategy for the Baltic Sea Region: Golden or Missed Opportunity?” I Andres Kasekamp (red.) Estonian Foreign Policy Yearbook 2011. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute (2012)

“A Global Great Power in the Making? The European Union in the Emerging Global Order”. I Brian J. C. McKercher (red.) Routledge Handbook of Diplomacy and Statecraft. London: Routledge (2011)

“Norden in the Arctic and Baltic Sea region”. I Teija Tiilikainen och Kaisa Korhonen (red.) Norden - Making a Difference. Possibilities for enhanced Nordic cooperation in international affairs. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs (2011)

"Conclusions and policy recommendations". I Teija Tiilikainen och Kaisa Korhonen (red.) Norden - Making a Difference. Possibilities for enhanced Nordic cooperation in international affairs. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs (2011) (med Nina Graeger, Kaisa Korhonen, Charly Salonius-Pasternak och Teija Tiilikainen)

"Exploring a Triangular Drama: The High Representative, the Council Presidency and the Commission". I Gisela Müller-Brandeck-Bocquet och Carolin Rüger (red) The High Representative for the EU Foreign and Security Policy - Review and Prospects. Baden-Baden: Nomos Verlag (2011) (med David Allen)

“Reconsidering the European Union’s role in international relations: self-conceptions, expectations, and performance”. I Sebastian Harnisch, Cornelia Frank och Hanns W. Maull (red.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses. London: Routledge (2011) (med Ole Elgström)

"The European Security Order: The EU and the Dynamics of Inclusion and Exclusion". I Claes G. Alvstam, Birgitta Jännebring och Daniel Naurin (red.) I Europamissionens tjänst. Vänbok till Rutger Lindahl (CERGU skrift 25). Göteborg: Centre for European Research (2011)

Kort om EU. En introduktion till Europeiska unionen. Malmö: Gleerups (2010)

”Introduktion: Sveriges ordförandeskap i EU 2009”. I Rikard Bengtsson (red.) I Europas tjänst: Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Stockholm: SNS Förlag (2010)

”Närområdet: Regional prioritering som alleuropeiskt intresse”. I Rikard Bengtsson (red.) I Europas tjänst: Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Stockholm: SNS Förlag (2010)

”Lärdomar från två svenska EU-ordförandeskap”. I Rikard Bengtsson (red.) I Europas tjänst: Sveriges ordförandeskap i EU 2009. Stockholm: SNS Förlag (2010) (med Jonas Tallberg)

“EU,  krisen och den nya globala ordningen“. I Lars Oxelheim, Lars Pehrson och Thomas Persson (red.) EU och den globala krisen. Stockholm: Santérus Förlag (2010)

The EU and the European Security Order: Interfacing Security Actors. London: Routledge (2009)

„Den internationella fredens anatomi“. I Magnus Jerneck (red.) Fred i realpolitikens skugga. Lund: Studentlitteratur (2009)

“I den stabila fredens gränsland: EU:s utvidgning och den europeiska grannskapspolitiken“. I Magnus Jerneck (red.) Fred i realpolitikens skugga. Lund: Studentlitteratur (2009)

Rikard Bengtsson
E-post: rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 89 30

333

35

Docent

Statsvetenskapliga institutionen

35

Introduktion

Rikard Bengtsson är sedan 2009 docent vid Statsvetenskapliga institutionen och har tidigare arbetat vid bl a Malmö högskola och Utrikespolitiska institutet. Sedan hösten 2012 har Bengtsson varit helt eller delvis tjänstledig från universitetet för arbete i Regeringskansliet. Som ämnessakkunnig i Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet bistår han den politiska ledningen med långsiktig strategisk och säkerhetspolitisk analys. 

Undervisning

Politik och styrelse (grundkurs statsvetenskap)

European Governance (MEA)

European Integration and the Global Political Economy (MEA)

Uppsatshandledning (MEA)

 

Programansvarig för Master of European Affairs-programmet

 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten