Foto på Rikard Bengtsson.

Rikard Bengtsson

Universitetslektor

Foto på Rikard Bengtsson.

Introduktion

Rikard Bengtsson är sedan 2009 docent vid Statsvetenskapliga institutionen och har tidigare arbetat vid bl a Malmö högskola och Utrikespolitiska institutet. Under perioden oktober 2012-juni 2016 var Bengtsson tjänstledig från universitetet för arbete i Regeringskansliet. Som ämnessakkunnig i Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet bistod han den politiska ledningen med långsiktig strategisk och säkerhetspolitisk analys. 

Undervisning

Internationell politik (grundkurs statsvetenskap)

European Governance (MEA)

Europe in Global Affairs (MEA)

Uppsatshandledning (MEA)

 

Programansvarig för Master of European Affairs-programmet