Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politik och genus

Denna forskningsgrupp består av lärare och forskare som med ett genusperspektiv studerar makt, institutioner, normer och identiteter.

Tvådelad bild. Symboler för kvinna och man till vänster och ett hjärta till höger. Foto.

Genus är alltmer framträdande inom forskning och undervisning hos oss på Statsvetenskapliga institutionen. Medlemmarna i denna forskningsgrupp närmar sig genuspolitiken från olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Ett antal forskare är intresserade av diskussioner om kön och säkerhet med tonvikt på diplomati, genus vid fredsbevarande arbete och kvinnor i krig. Gruppmedlemmarna bedriver även forskning med fokus på genus och utveckling inom områden som hållbar utveckling och kvinnors makt.

Gruppen möts flera gånger under en termin för att diskutera utkast till artiklar, artiklar och böcker som någon gruppmedlem föreslår.

Nya medlemmar och gästforskare är välkomma till denna forskningsgrupp.

Annika Bergman Rosamond
E-post: annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se

Catia Gregoratti
E-post: catia [dot] gregoratti [at] svet [dot] lu [dot] se

Medlemmar vid Statsvetenskapliga institutionen

Medlemmar utanför Statsvetenskapliga institutionen

Kollegor från genusstudier, ekonomisk historia, humangeografi, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Köpenhamns universitet, Svenska institutet för internationella frågor, Aalborgs universitet och Freie Universität Berlin.

Hösttermin 2021


16 september

Group Discussion “How gender equal is Sweden?”

8 oktober

Dr. Claire Duncanson (University of Edinburgh)“Feminist Engagements with Green New Deals” 

12 oktober

Dr. Gunnhildur Lily Magnusdottir (Malmö University) and Prof. Annica Kronsell (Gothenburg University) “Gender, intersectionality and climate institutions in industrialized states”

30 november

Nela Porobić Isaković and Gorana Mlinarevic (WILPF)“The Peace that is Not. 25 years of experimenting with peace in Bosnia and Herzogovina - feminist critique of neoliberal approaches to peace building”. 
 

Vårtermin 2021


20 maj

Workshop med doktorander:

  • Caroline Karlsson “The knowledge production of the incest taboo
  • Georgia de Leeuw “On emotions
  • Jessica Cheung “Feminist Foreign Policy: A typology

10 maj

Dr. Cristian Norocel, (Lunds universitet) “The Discursive Contours of Retrogressive Mobilization in the 2018 ‘Referendum for Family’ in Romania” (med Ionela BĂLUȚĂ, Bukarests universitet, Rumänien).

28 april

Dean Cooper-Cunningham (Köpenhamns universitet) “Security, Sexuality, and Memes: International Contestation of Russian Political Homophobia”.

19 april

Workshop med doktorander:

  • Anne Stein “Linking Peace and Resistance: The idea of agonistic peace epistemic disruptions
  • Christie Nicoson “Feminist peace and the politics of climate change
  • Leila Sunagic “The Formation of Diverse Social Movement Coalition: The Art of Balancing. A Case study of the Women’s Movement in Morocco

25 februari

Dr. Emily Flore St. Denny (Köpenhamns universitet) "Policy learning to reduce inequalities: The case of Scottish gender mainstreaming in a multi-level UK". 
 

Hösttermin 2020


16 december

Dr. Pauline Stoltz (Aalborgs universitet) “Gender, resistance and transnational memories of violent conflicts

23 november

Dr. Douglas Brommesson (Lunds universitet) “Teach more, but do not expect any applause": Are women doubly discriminated against in universities' recruitment processes

21 september

Gruppdiskussion: Feministiska solidariteter