Politik och genus

Denna forskningsgrupp består av lärare och forskare som med ett genusperspektiv studerar makt, institutioner, normer och identiteter.

Tvådelad bild. Symboler för kvinna och man till vänster och ett hjärta till höger.

Genus är alltmer framträdande inom forskning och undervisning hos oss på Statsvetenskapliga institutionen. Medlemmarna i denna forskningsgrupp närmar sig genuspolitiken från olika teoretiska och metodologiska perspektiv. Ett antal forskare är intresserade av diskussioner om kön och säkerhet med tonvikt på diplomati, genus vid fredsbevarande arbete och kvinnor i krig. Gruppmedlemmarna bedriver även forskning med fokus på genus och utveckling inom områden som hållbar utveckling och kvinnors makt.

Gruppen möts flera gånger under en termin för att diskutera utkast till artiklar, artiklar och böcker som någon gruppmedlem föreslår.

Nya medlemmar och gästforskare är välkomma till denna forskningsgrupp.

Sammankallande är: Annika Bergman Rosamond och Catia Gregoratti.

Forskare i gruppen

Medlemmar vid Statsvetenskapliga institutionen

Medlemmar utanför Statsvetenskapliga institutionen

  • Emil Edenborg (Södertörn University)
  • Nicole George (Queensland University)
  • Jenny Hedstrom (Monash University)
  • Riya Raphael (Genusvetenskap, LU)
  • Helle Rydström (Genusvetenskap, LU)
  • Erika Svedberg (Malmö universitet)
  • Maria Tonini (Genusvetenskap, LU)