Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sara Kalm

Docent | Universitetslektor

Statsvetenskap 

 

Forskningsområden

  • Internationell migration
  • Internationella institutioner
  • Sociala rörelser

 

Pågående forskning

Jag har länge fascinerats av internationell migration och har närmat mig ämnet från flera olika perspektiv i min forskning. Jag intresserar mig särskilt för hur migration utmanar rådande politisk praktik - både nationell och internationell - såväl som grundläggande politisk-teoretiska begrepp. Just nu ägnar jag mig åt forskning på detta område i tre olika sammanhang. I ett projekt undersöks Rätten till medborgarskap, både empiriskt och normativt, och då särskilt hur denna omvandlas som en följd av internationell migration. I forskningsprogrammet STANCE studerar jag hur migrationskontroller inrättades under ”det långa 1800-talet”, och hur dessa debatterades i olika internationella forum. I det nya projektet Migrationspolitiken och välfärdsstaten i historiskt och komparativt perspektiv intresserar vi oss för samspelet mellan migrations- och socialpolitik. 

Ett annat långvarigt forskningsintresse rör civilsamhälle och aktivism. Jag deltar i det nya forskningsprogrammet Civilsamhälleseliter? i vilket vi undersöker huruvida en ny samhällelig elit vuxit fram i samband med att frivilligorganisationer fått en allt viktigare roll. Jag har också studerat hur sociala rörelser verkar i relation till internationella institutioner. Inom forskningsprogrammen TRANSDEMOS och EUROCIV har jag intresserat mig för vilka påverkansstrategier som sociala rörelser använder sig av, och hur relationer av samarbete såväl som konkurrens och konflikt växer fram mellan dessa aktörer då de rör sig på arenor utanför den traditionella nationalstaten.

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Redaktör

Sara Kalm
E-post: sara [dot] kalm [at] svet [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 01 58

324

35

Docent

Statsvetenskapliga institutionen

35

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten