Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förvaltningsteori

Studera hur samhället styrs och organiseras
Utifrån nyckelbegrepp som makt, demokrati, styrning och etik undersöker gruppens medlemmar en rad olika politiska processer framför allt i det svenska sammanhanget, men även i en internationell kontext.

Gruppen för samman forskare från Lund, Malmö, Göteborg och Växjö, inom ämnena statsvetenskap och juridik. Aktuella forskningsområden rör övergripande teman som marknadisering, avpolitisering, juridifiering, projektifiering, europeisering och byråkratisering - med fokus på bland annat New Public Management, reformer av svensk sjukförsäkring och äldreomsorg, expertstyre, klimatpolitik, sociala investeringsfonder, Europeiska socialfonden, självstyrande bilar och artificiell intelligens.

Offentlig förvaltning finns på alla politiska nivåer – såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, som i demokratiska som auktoritära regimer. Frågor om styrning och organisering kan dessutom inte begränsas till den offentliga sektorn utan omfattar även privata företag och ideella organisationer. Vi välkomnar därför gärna nya medlemmar med bakgrund i olika forskningsfält och discipliner att delta i vår verksamhet.

Kontakt: Dalia Mukhtar-Landgren (dalia [dot] mukhtar-landgren [at] svet [dot] lu [dot] se)

Forskningsprojekt

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten