Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaltningsteori

Studera hur samhället styrs och organiseras

Utifrån nyckelbegrepp som makt, demokrati, styrning, organisering och etik undersöker gruppens medlemmar olika politiska processer i svensk så väl som internationell offentlig förvaltning.

Gruppen organiserar olika former av seminarier och läsecirklar relaterade till pågående forskning vid institutionen eller i dess nätverk. Exempel från pågående forskning och teman som diskuteras/diskuterats är marknadisering, avpolitisering, juridifiering, projektifiering, europeisering och byråkratisering eller mer konkret, reformer av svensk sjukförsäkring och äldreomsorg, expertstyre, klimatpolitik, självstyrande fordon och artificiell intelligens.

Offentlig förvaltning finns på alla politiska nivåer – såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, som i demokratiska som auktoritära regimer. Frågor om styrning och organisering kan dessutom inte begränsas till den offentliga sektorn utan omfattar även privata näringslivet och den ideella sektorn. 

Vi välkomnar därför gärna nya medlemmar med bakgrund i olika forskningsfält och discipliner att delta i vår verksamhet. Se nedan för seminarium (anmäl ditt intresse till mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se) och/eller läs mer om vår forskning eller vilka vi är.

Mats Fred
E-post: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se

Eden large conference room, E367


Eden Ed230


Venue: P008 (Psychology department – The building opposite to Eden)


Venue: TBA



Previous seminars this fall:

Monday 5th September 2022, 09:00-11.00: Daniel PargmanTitle: Fools are everywhere: The role of the court jester in the 21st century

Large Conference Room, Eden (Ed 367)


Friday 30th October 2022, 10:15-12:00: Christophe Midler, Challenges and perspectives of projectification for societal innovation in a fragmented and chaotic world.
St Algatan hörsal (auditorium)

 

19 januari, kl.09.00-11.00 (Zoom)
Innovation Resistance. Moving beyond dominant framings
Helena Fornstedt från Uppsala Universitet
Intresseanmälan: Mats Fred (mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se)


26 april, kl.14.00-16.00

Seminarium med Eva Edström Fors om ’Relationen mellan stat och kommun och riktade statsbidrag’ 

Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se


  5 maj, kl. 12.15-13.15 
  Plats: Stora konferensrummet på Eden (Lunds universitet). Det kommer att finnas möjlighet att delta via zoom. 

  Om seminariet: We have a joint session with the Development studies group related to the theme Projectification (the increasing reliance on projects and other temporary modes of organizing). This will be a seminar based on the readings of two-three articles that thigh issues related to development studies together with issues related to public administration.


  23 maj, kl.14.00-16.00

  Kommunalt handlingsutrymme i digitaliserad socialtjänst: Fallet automatiserat beslutsfattande | Svetnet

  Detta KEFU-seminarium handlar om hur automatiserat beslutsfattande påverkar kommunala aktörers handlingsutrymme, med avstamp i exemplet socialtjänst och socialt arbete. Seminariet ingår i KEFU:s seminarieserie ”den kommunala demokratin i förändring”.  

  Medverkande: Lupita Svensson (Fil. Dr) är forskare i social arbete vid Lunds universitet och har sedan 2015 forskat om socialtjänst och digitalisering i flera forskningsprojekt, ofta i nära samarbete med fältet.

  Plats: St Algatan hörsal (auditorium): Stora Algatan 4, Lund

  Anmälan till: mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se