Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förvaltningsteori

Studera hur samhället styrs och organiseras

Utifrån nyckelbegrepp som makt, demokrati, styrning och etik undersöker gruppens medlemmar en rad olika politiska processer framför allt i det svenska sammanhanget, men även i en internationell kontext.

Gruppen för samman forskare från Lund, Malmö, Göteborg och Växjö, inom ämnena statsvetenskap och juridik. Aktuella forskningsområden rör övergripande teman som marknadisering, avpolitisering, juridifiering, projektifiering, europeisering och byråkratisering - med fokus på bland annat New Public Management, reformer av svensk sjukförsäkring och äldreomsorg, expertstyre, klimatpolitik, sociala investeringsfonder, Europeiska socialfonden, självstyrande bilar och artificiell intelligens.

Offentlig förvaltning finns på alla politiska nivåer – såväl internationellt, nationellt, regionalt och lokalt, som i demokratiska som auktoritära regimer. Frågor om styrning och organisering kan dessutom inte begränsas till den offentliga sektorn utan omfattar även privata företag och ideella organisationer. Vi välkomnar därför gärna nya medlemmar med bakgrund i olika forskningsfält och discipliner att delta i vår verksamhet.