The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

6

Nov

Staffan Furusten: Fler som kan mindre och färre som kan mer – en konsekvens av ökad konsultanvändning i förvaltningen

6 November 2023 14:00 to 16:00 | Research group meeting

Användningen av managementkonsulter i staten har ökat. En ökning som medfört att offentliga verksamheter dränerats på situationsspecifik organisations- och ledningskompetens. Detta gör att myndigheter får svårare att utforma sina verksamheter utifrån lokala erfarenheter och kunskaper. Makten över organisatoriska frågor förflyttas från verksamheterna till externa konsulter. Det blir fler med inflytande över styrning och ledning av verksamheterna som kan mindre om de specifika förutsättningarna i olika sammanhang, och färre med djup specifik verksamhetskompetens. Kunnande om verksamheterna som finns hos medarbetarna bör i högre grad bör få påverka utformningen av organisation, ledning och styrning. Detta arbete får inte lämnas över till managementkonsulter i den utsträckning som i dag ofta sker.

About the event

Location:

Spoletorps hörsal. Spolegatan 1 R, Lund

Contact:

mats [dot] fred [at] svet [dot] lu [dot] se