European Integration

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02, European Integration, 1st Cycle, 7.5 credits (G2F)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen utforskar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen. Den tar upp olika teoretiska traditioner för att förklara och förstå bland annat integrationsprocessen samt beslutsprocesser i Europeiska unionen (EU). EU relateras till andra politiska organ, såsom stater och mellanstatliga institutioner, skillnader och likheter belyses, och därmed visas det unika i EU-projektet.

Kursen ger en översikt över hur EU påverkar medlemsländerna. Den diskuterar också den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar, på både medlemsstatsnivå samt på EU-nivå.


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats