Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

European Integration

DELKURS I KANDIDATKURSEN I STATSVETENSKAP. HÖSTTERMIN.

STVK02, European Integration, 1st Cycle, 7.5 credits (G2F)

Kursen ges på engelska och läses tillsammans med utbytesstudenter.

Kursen utforskar utvecklingen av den europeiska integrationsprocessen. Den tar upp olika teoretiska traditioner för att förklara och förstå bland annat integrationsprocessen samt beslutsprocesser i Europeiska unionen (EU). EU relateras till andra politiska organ, såsom stater och mellanstatliga institutioner, skillnader och likheter belyses, och därmed visas det unika i EU-projektet.

Kursen ger en översikt över hur EU påverkar medlemsländerna. Den diskuterar också den roll som politiska partier och den allmänna opinionen spelar, på både medlemsstatsnivå samt på EU-nivå.


Kursens litteraturlista hittar du på vår engelska webbplats