Åsa Knaggård

Åsa Knaggård

Universitetslektor

Åsa Knaggård

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

Författare

  • Elias Isaksson
  • Åsa Knaggård

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-986001-2-4