Åsa Knaggård

Åsa Knaggård

Universitetslektor

Åsa Knaggård

Vad är målet med målet?

Författare

 • Åsa Knaggård
 • Håkan Pihl

Editor

 • Magnus Jiborn
 • Astrid Kander

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Miljöpolitik-lup-obsolete
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Sidor

165-196

Publikation/Tidskrift/Serie

Generationsmålet - kontroverser kring klimat och konsumtion

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Dialogos

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • climate politics
 • monetary politics
 • political self-binding
 • objectives

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Miljöpolitik-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7504-262-6