Åsa Knaggård

Åsa Knaggård

Universitetslektor

Åsa Knaggård

Den politiska kontexten

Författare

  • Åsa Knaggård
  • Terese Thoni

Editor

  • Terese Thoni

Ämne

  • Political Science

Status

Published

Report number

CEC Syntes nr 4

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-984349-0-3