Åsa Knaggård

Åsa Knaggård

Universitetslektor

Åsa Knaggård

Ekosystembaserad klimatanpassning : Konceptualisering och kunskapsöversyn

Ecosystem-based adaptation : Conceptualisation and review

Författare

 • Johanna Alkan Olsson
 • Ebba Brink
 • Johan Ekroos
 • Helena Hanson
 • Johan Hollander
 • Sofie Linder
 • Åsa Knaggård
 • Pål Axel Olsson
 • Markku Rummukainen
 • William Sidemo Holm

Editor

 • Terese Thoni

Avdelning/ar

 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • LUCSUS
 • Enhet akvatisk ekologi
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Biodiversitet
 • BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate
 • Biodiversitet och bevarandevetenskap
 • Växtbiologi

Publiceringsår

2017

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. CEC Syntes Nr 04

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • ecosystem-based adaptation
 • climate change adaptation
 • ecosystem services
 • biodiversity
 • sector-specific adaptation

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Biodiversity and Conservation Science
 • Plant Biology

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-984349-0-3