Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Caroline Karlsson har framgångsrikt försvarat sin avhandling!

Disputation i statsvetenskap Caroline Karlsson och opponent docent Andreja Zevnik, University of Manchester. Foto.
Disputation i statsvetenskap: Caroline Karlsson och opponent docent Andreja Zevnik, University of Manchester. Foto.

Caroline Karlsson har framgångsrikt försvarat sin avhandling med titeln: "The Prohibitive Condition: The Performativity of the Incest Taboo and its Incestuous Remainders". Gratulerar!

Disputation i statsvetenskap Caroline Karlsson och opponent docent Andreja Zevnik, University of Manchester. Foto.

Sammanfattning

Den här avhandlingen utforskar incesttabuts politiska natur genom att analytiskt fokusera på dess förbudsobjekt: incest. Från ett politiskfilosofiskt perspektiv framstår incesttabut som ett problem som handlar om att människans otyglade natur på olika sätt måste begränsas genom en grundläggande civiliserande lag. Följaktligen verkar incesttabuts auktoritet knytas till dess förmåga att utesluta tendenser och begär som framstår som hotande för samhället. Mitt syfte i den här avhandlingen är, emellertid, att urskilja vad incesttabut försöker förbjuda genom att förbjuda incest och vilka villkoren är som antas rättfärdiga och fortsatt auktorisera ett sådant förbjud. För att adressera dessa problem vänder jag mig till psykoanalysen och dess genealogiska rötter i den strukturella antropologin, särskilt Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss och Jacques Lacans arbete.

Mitt argument är att dessa tänkares teorier om incesttabut kan läsas som en politisk teori, som en version av sagan om samhällskontrakten, och jag utforskar hur incest skapas som ett förbudsobjekt, något som måste exkluderas för att möjliggöra en sammanhållen och harmonisk politisk gemenskap, i deras tänkande. Jag utgår ifrån Judith Butlers teori om performativitet för att synliggöra hur incesttabuts auktoritet, dess funktion som en garant för den politiska gemenskapen, etableras och bekräftas genom en upprepande produktion och exkludering av incest som ett förbudsobjekt. Utifrån en queerteoretisk och psykoanalytisk tolkning av Bonnie Honigs idé om ‘restprodukten’, använder jag tre fall från Sverige för att illustrera hur olika subjekt performativt skapas som ett slags incestuösa och queera rester; figurer som verkar misslyckas med att följa de normativa villkor som fastställs genom tabuts förbud. Genom att förkroppsliga det här misslyckandet, framstår de här incestuösa resterna som kusliga och hotande för den politiska ordning som har konstituerats just genom exkluderingen av incest.

Genom att sammanfoga psykoanalytisk teori, politisk teori och queerteori i ett försök att teoretisera incest från ‘restens’ queera position, bidrar den här avhandlingen med en politisk teori av incesttabut som kritiskt ifrågasätter vad tabut lovar att möjliggöra genom att förbjuda incest.

Disputation i statsvetenskap Caroline Karlsson och opponent docent Andreja Zevnik, University of Manchester. Foto.

Titel: The Prohibitive Condition: The Performativity of the Incest Taboo and its Incestuous Remainders (Bidragets översatta titel : Det förbjudande villkoret: Incesttabuts performativitet och dess incestuösa rester).

Handledare: Docent Niklas Altermark
Biträdande handledare: Professor Catarina Kinnvall

Opponent: Associate Professor Andreja Zevnik, University of Manchester

Mer information om avhandlingen finns i forskningsportalen:

The Prohibitive Condition: The Performativity of the Incest Taboo and its Incestuous Remainders — Lund University