Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys

Vad är underrättelseanalys?

Vissa typer av information kan utgöra en strategisk nyckelresurs i samband med internationella förhandlingar, vid utarbetandet av en ny utrikespolitisk linje i en viss fråga eller för att förhindra terrorhandlingar, grov organiserad brottslighet och främmande makts underrättelseverksamhet. Stater världen över satsar stora resurser på att införskaffa och analysera sådan information. Denna verksamhet sker delvis i det fördolda och kan inbegripa politiskt och etiskt kontroversiella åtgärder. Stater ägnar sig också i varierande grad åt påverkans- och sabotageoperationer i syfte att främja sina intressen. Konsekvenserna för internationell fred och säkerhet kan vara betydande.

Underrättelseanalys (eng. intelligence studies) är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar en rad aspekter av staters underrättelseverksamhet – hur inhämtningen och analysen av underrättelseinformationen organiseras, under vilka betingelser statliga underrättelsebyråkratier misslyckas med att förutse och förebygga hot, hur totalitära stater historiskt och i nutid har använts sina säkerhetstjänster för repression och terror mot den egna befolkningen, hur demokratiska stater kontrollerar att underrättelseverksamheten sker på ett etiskt försvarbart sätt. Frågor rörande den underrättelseverksamhet som bedrivs inom näringslivet (business intelligence) är också en del av det underrättelsevetenskapliga forskningsfältet.

Kunskaper i underrättelseanalys är en efterfrågad kompetens inom bland annat departement och myndigheter såsom Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Migrationsverket och Tullverket.

Utbildning i underrättelseanalys

Kurser som ges inom ramen för underrättelseanalys:

Grundkursen, fortsättningskursen och kandidatkursen i underrättelseanalys ges på distans, med två träffar (närvaro obligatorisk) i Lund. Vid träffarna ges du möjlighet att lyssna på och träffa intressanta föreläsare från såväl forskning som praktisk verksamhet, liksom att delta i seminariediskussioner.

Forskning i underrättelseanalys

Medarbetare

Personal knutna till ämnet underrättelseanalys

Sidansvarig:

Kontakt

Johan Matz
Universitetslektor
Telefon: 046-222 89 29
E-post: johan [dot] matz [at] svet [dot] lu [dot] se

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten