Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap kandidatkurs

Kandidatkurs. 30 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

FKVK02 - Freds- och konfliktvetenskap, 61-90 hp

Kursens delkurser


Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)


Alternativ 1: Diplomati, förhandling, medling

Diplomati kan ses som samspelet mellan teori och praktik i internationella relationer. Denna delkurs ges på engelska och introducerar och analyserar olika begrepp och teoribildningar om den diplomatiska praktiken, förhandling och medling.

Alternativ 2: Internationell etik, rättvisa och krig

Krig och konflikter är historiskt förknippade med etiska diskussioner om rättvisa och rättfärdighet. Denna delkurs ges på engelska och introducerar teorier och metoder för en utvecklad förståelse för internationell etik, rättvisa och krig.

Delkurs 2: Metod (7,5 hp)

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i freds- och konfliktvetenskap för att skapa en bred förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling med särskild uppmärksamhet vid kvantitativ analys.

Delkurs 3: Examensarbete / Uppsats (15 hp)

Uppsatsarbetet handlar om att teoretisk, metodiskt och empiriskt visa på din förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Här ingår skriftlig och muntlig redovisning av forskningsuppgiften och aktivt deltagande i granskningen av andras forskningsarbete.