Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap kandidatkurs

Kandidatkurs. 30 hp. Freds- och konfliktvetenskap. Vårtermin. Kursen läses på plats i Lund.

FKVK02 - Freds- och konfliktvetenskap, 61-90 hp

Kursens delkurser


Delkurs 1: Alternativa teorikurser (7,5 hp)

Alternativa teorikurser för våren 2022:

  • Diplomati, förhandling, medling
  • Fred i det tjugoförsta århundradet: kritiska perspektiv på våld, rättvisa och fred 
  • Internationell straffrätt: när rätten möter politiken

Mer information om våra alternativa teorikurser

Delkurs 2: Metod (7,5 hp)

Delkursen fördjupar de metodologiska kunskaper som inhämtats under tidigare studier i freds- och konfliktvetenskap för att skapa en bred förtrogenhet med samhällsvetenskapliga metoder och analystekniker. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling med särskild uppmärksamhet vid kvantitativ analys.

Delkurs 3: Examensarbete / Uppsats (15 hp)

Uppsatsarbetet handlar om att teoretisk, metodiskt och empiriskt visa på din förmåga att självständigt genomföra en forskningsuppgift. Här ingår skriftlig och muntlig redovisning av forskningsuppgiften och aktivt deltagande i granskningen av andras forskningsarbete.