Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys kandidatkurs

Kandidatkurs (termin 3). 30 hp. Underrättelseanalys. Startar hösten 2017.
UNDK01 Underrättelseanalys 61-90 hp (7,5+7,5+15hp)

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om forskningsområdet underrättelseanalys. Tyngdpunkten i kursen ligger på det vetenskapliga perspektivet, metodval och teorianknytning, och på genomförandet av ett examensarbete.
 

Kursen består av tre delkurser:
 

Delkurs 1: Underrättelsestudier: teoribildning och metod (7,5 hp)

Delkursen består av föreläsningar och övningar kring centrala teoretiska och metodologiska problem vid studiet av underrättelseverksamhet. Teman som behandlas är bland andra teoretiska inriktningar inom underrättelseanalys,
underrättelsesekretessens teori och praktik, kvalitativ forskningsmetod: intervjuer med aktörer, källkritik och memoarlitteratur, samt speciella metodproblem vid arkivstudier.
 

Delkurs 2: Underrättelsestudiernas klassiker (7,5 hp)

Delkursen består av en serie litteraturseminarier vilka behandlar centrala verk inom fältet med syfte att ge en bred orientering om underrättelsestudiernas utveckling, teman och anknytning till olika vetenskapliga fält.

 

Delkurs 3: Examensarbete (15 hp)

Delkursen innefattar ett examensarbete där studenten skall göra en självständig analys av ett problem inom området underrättelseanalys. Studenten skall skriftligt och muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra studenters forskningsarbete. Uppsatsämnet utformas i samråd med handledaren.

 

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten