Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Underrättelseanalys

BASKURS. 30 HP. UNDERRÄTTELSEANALYS. KURSEN LÄSES PÅ PLATS I LUND. Hösttermin och vårtermin.
UNDB01, Underrättelseanalys: Underrättelseanalysens grunder, 30 högskolepoäng

Detta är en så kallad baskurs på 30 högskolepoäng. För att vara behörig till kursen ska du tidigare ha läst 60 högskolepoäng inom valfritt ämne.

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurs 1: Underrättelseverksamhetens grunder  (7, 5 hp)

Delkursen utgör en introduktion till studiet och tillämpningen av underrättelseverksamhet inom olika samhällssektorer, dess framväxt och utveckling. Delkursen behandlar underrättelseprocessens huvuddrag, liksom underrättelseplaner och prioriteringar, och deras betydelse för verksamheten.

Delkurs 2: Underrättelseverksamhetens realia (7, 5 hp)

Underrättelseverksamheten är en mycket särartad verksamhet. I delkursen behandlas underrättelseverksamhetens plats i samhället i stort. För den blivande analytikerns möjligheter att göra mer kvalitativa analyser är det av vikt att känna till hur denna verksamhet är organiserad, i vilka former den bedrivs och hur den styrs och kontrolleras.

Delkurs 3: Information och desinformation (7, 5 hp)

I delkurs 3 tränas förmågan att värdera och utnyttja olika slag av underrättelsekällor. Vidare behandlar delkursen metoder att upptäcka och analysera otillförlitlig information och desinformation. Genom studium av kvalificerad desinformation analyseras desinformationsoperationens syfte, huvudsakliga beståndsdelar och psykologiska och tekniska principer. Slutligen berörs även desinformationsoperationen värde och bakomliggande syften. Delkursen omfattar vissa praktiska moment som genomförs gruppvis.

Delkurs 4: Underrättelsebedömningar: Metoder, problem och resultat (7, 5 hp)

Delkurs 4 innehåller en genomgång av olika typer och analysmodeller som tillämpas inom underrättelseanalys och som antingen bygger på successivt utvecklad praxis eller ”inlån” av vetenskapliga metoder eller metoder från andra områden. Vidare behandlas analysprocessens intellektuella och organisatoriska förutsättningar och olika begränsande eller störande faktorer. De intellektuella, organisatoriska och psykologiska aspekterna på kommunicerande av analysresultat uppmärksammas, liksom hur dessa påverkar beslutsfattare och beslutsresultat. Delkursen har delvis en

2/ 3praktisk inriktning bl.a. på språkanvändning och retorik, men innefattar också teoretiska perspektiv på kommunikationsproblem, tolkning och implementering.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom valfritt ämne.
 

Sidansvarig:

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten