Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Christie Nicoson har framgångsrikt försvarat sin avhandling!

Doktor Christie Nicoson firas på Statsvetenskapliga institutionen. Foto.
Doktor Christie Nicoson firas på Statsvetenskapliga institutionen!

Christie Nicoson har framgångsrikt försvarat sin avhandling med titeln: Fred i ett föränderligt klimat: Omsorg och kunskap i kopplingen mellan klimat, kön och fred. Gratulerar!

Sammanfattning

Enligt forskare och praktiker innebär klimatförändringarna särskilda utmaningar för freden. För att förstå vilka dessa utmaningar är och hur man ska hantera dem måste man ta hänsyn till kön, eftersom både erfarenheter av och processer för fred, samt drivkrafter bakom klimatförändringar är könsbundna. Exempelvis kan kvinnor och män uppleva förhållandena efter en vapenvila på olika sätt, eller så kan klimatrisker påverka transpersoner annorlunda än andra. Dessa skillnader formas av faktorer som arbetsvillkor, tillgång till politisk makt eller socioekonomiska förhållanden, snarare än biologiska skillnader. En agenda för fred är alltid föränderlig och beror på hur människor upplever världen, eller uppfattar problem från olika positioner.

Men det är inte bara klimatförändringarnas effekter som är könsrelaterade, utan också hur vi får kunskap om vad klimatförändringar är över huvud taget. Problemen med klimatförändringar är något vi alla kan uppleva i vårt dagliga liv: en särskilt varm dag mitt i en kall årstid, skogsbränder som verkar komma allt oftare eller regn som brukade falla vid samma tidpunkt men som nu känns oberäkneliga. Klimatvetenskapen samlar in data och skapar scenarier som gör att vi kan se bortom de olika tidpunkterna och platserna för sådana händelser, vilket synliggör långsiktiga förändringar och bidrar till förståelse för de globala processer som driver denna förändring. Samtidigt bygger de verktyg som hjälper oss att förstå problemet med klimatförändringarna på en logik som gör skillnad på kvinnor och män, känslor och förnuft, natur och samhälle. Hur kan vi förvänta oss att åtgärder som grundas i vissa våldslogiker och dess teknologier inte bara ska ‘lösa’ problemet med klimatförändringarna, utan också skapa fredliga lösningar?

Jag visar att omsorg utgör en knytpunkt som kopplar samman klimat, kön och fred och att det vi gör med den kunskapen - i omsorgsarbete, värderingar, kärlek eller politik - påverkar hur vi föreställer oss och skapar fred i de ständigt växande utmaningarna med klimatförändringarna. Baserat på fältarbete med grupper verksamma inom civilsamhället i Puerto Rico, visar denna avhandling inte bara betydelsen av vilken kunskap som används för att förstå klimatförändringarna, utan också vad denna kunskap gör. Jag menar att omsorgsbaserad kunskap gör det möjligt att studera kopplingen mellan klimat, kön och fred som något som utgörs av erfarenhetsmässiga relationer mellan olika varelser med specifika historier och värderingar. Den möjliggör studier av hur vi påverkas ömsesidigt - hur känslor påverkar människor fram och tillbaka som en del av upplevelsen av klimatförändringar. Denna avhandling identifierar värderingar, praktiker och förhoppningar om fred – inte som någon övergripande plan för den ‘rätta’ eller ‘bästa’ freden, utan snarare utgörs fred av vilken typ av kunskap och bedömningar människor använder för att sträva efter både ekologiskt och socialt välbefinnande i olika sammanhang av klimatförändringar.


Titel: Peace in a Changing Climate: Caring and Knowing the Climate-Gender-Peace Nexus

Bidragets översatta titel: Fred i ett föränderligt klimat: Omsorg och kunskap i kopplingen mellan klimat, kön och fred

Handledare: professor Fariborz Zelli och professor Karin Aggestam

Fakultetsopponent: Research Professor María Martín de Almagro lniesta, University of Ghent

Mer information om avhandlingen finns i forskningsportalen