Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ted Svensson och Agustín Goenaga får treårigt anslag från VR för projektet "Imperiekapacitet: studiet av koloniala byråkratiers påverkan på statens utveckling"

Ted Svensson och Agustín Goenaga, foto.
Docent Ted Svensson och docent Agustín Goenaga, Lunds universitet.

Stort grattis till anslaget!

Populärvetenskaplig beskrivning

Tidigare forskning har försett oss med insikter vad gäller de styrmedel stater tillämpar för att administrera sin befolkning, dvs. rörande det som inom statsvetenskap benämns "statskapacitet". Den befintliga litteraturen har parallellt bidragit med kunskap om hur perioder av kolonialt styre fortsatt präglar postkoloniala stater politiskt och ekonomiskt. 

Dessa insikter till trots så saknas det motsvarande ansatser att systematiskt studera hur kolonier styrdes genom vad som kan betecknas "imperiekapacitet". Med andra ord, hur och varför valde europeiska imperier att investera i specifika tekniker i sitt styrande av kolonier och vilka långsiktiga konsekvenser har dessa val haft vad gäller före detta koloniers statskapacitet? 

Ytterligare en obesvarad fråga är den om vilken påverkan imperiers åtaganden i kolonierna hade på statsbyggnadsinitiativ på nationalstatsnivå. Projektet avser att komma till rätta med dessa brister i vår kunskap genom att studera det brittiska imperiets koloniala styren i Afrika och Karibien mellan 1854 och 1945. 

Det bidrar således med:

  1. precisering av begreppet imperiekapacitet, 
  2. en tillämpning av detta begrepp baserad på ett unikt primärmaterial hämtat från det brittiska imperiet i allmänhet och "the Colonial Office" i synnerhet, 
  3. kunskap om hur skillnader i imperiekapacitet relaterar till den politiska utvecklingen i före detta brittiska kolonier samt 
  4. klargöranden kring hur investeringar i imperiekapacitet kom att påverka statsbyggande på "hemmaplan".

Ted Svenssons personliga sida

Agustín Goenaga personliga sida


Porträttbild av Sarai Ikenze
Dr. Sarai-Anne Ikenze

Ted Svensson (PI) och Agustín Goenaga kommer att arbeta tillsammans med Sarai-Anne Ikenze (tidigare doktorand hos oss, för tillfället verksam som Visiting Assistant Professor vid Providence College se https://political-science.providence.edu/faculty/).