Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Statsvetaren Hanna Bäck ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

Hanna Bäck. Fotografi.

Hanna Bäck, Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien.

Hanna Bäck, född 1975, är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet sedan 2015. Hennes forskning fokuserar framför allt på politiska partier och regeringsbildning samt på väljarbeteende.

Läs mer om Hanna Bäcks forskning på Vitterhetsakademiens hemsida och Lunds universitets hemsida.


Kungl. Vitterhetsakademiens ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.