Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan politiska institutioner isolera sig mot politiska bakslag när de avvecklar subventioner till fossila bränslen?

Jakob Skovgaard och Evan Drake, foto.
Docent Jakob Skovgaard och doktorand Evan Drake vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Subventioner till fossila bränslen – olja, kol och gas – är notoriskt svåra att reformera med globala subventionsnivåer som når rekordhöga 1,5 biljoner dollar 2022. I en ny artikel studerar Evan Drake och Jakob Skovgaard hur två politiska institutioner, korporativism och valsystem med proportionella val, påverkar nivåerna på subventioner till fossila bränslen.

Genom att jämföra subventioner till produktion av fossila bränslen i Kanada och Tyskland finner de att korporativism och proportionell representation kan minska risken för motreaktioner mot politiker när de avvecklar dessa subventioner, och göra det mer sannolikt att reformarbetet lyckas på lång sikt. 

Författare: Evan Drake & Jakob Skovgaard

Titel: Do Political Institutions Influence the Dismantling of Fossil Fuel Subsidies? Lessons from the OECD Countries and a Comparative Analysis of Canadian and German Production Subsidies

Länk till artikeln: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13876988.2024.2328605