Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Professorsinstallation den 17 mars: möt Ian Manners!

Ian Manners, foto.

26 nya professorer installeras vid en högtidlig ceremoni i Universitetshusets aula med efterföljande mingel i Pelarsalen, bland dessa vår egen Ian Manners som presenteras i universitetets professorsinstallationsbroschyr med följande text:

Forskningsfält: Europeiska unionen i planetarisk politik

När jag upplevde slutet på kalla kriget frågade jag mig vad det betydde för det europeiska samarbetet? Under mina doktorandstudier undersökte jag således fem fall av europeiskt samarbete vid kalla krigets slut, det som ledde till bildandet av EU.

Min slutsats var att symboler och föreställningar, myter och berättelser är avgörande för förståelsen av politiskt  beslutsfattande och av allmänhetens uppfattning om den europeiska integrationen. Detta resulterade i ett danskt forskningsrådsfinansierat projekt kring ”Symboler och myter i europeisk integration”. Dessa symboler och myter är särskilt viktiga för att förstå varför stater som Storbritannien, Danmark och Sverige självmant ställt sig utanför områden inom europeisk integration.

I min forskning är detta av speciell relevans, då den generella avsaknaden av kunskap om EU och Europa gör den allmänna opinionen beroende av symboler och myter, oavsett om de bygger på fakta eller inte. Denna allmänna brist på kunskap är kronisk när man studerar uppkomsten av EU-kriser under de senaste två decennierna, såsom frågor kring legitimitet, euroområdet, flyktingar, Brexit och Ukraina.

Min forskning klargör att på 2000-talet är dessa en del av ett större sammanhängande problem – en planetarisk organisk kris. Mitt nuvarande forskningsprojekt om EU i planetarisk politik intar ett holistiskt perspektiv på sambanden mellan ekonomisk (o)säkerhet, social (o)rättvisa, ekologisk (o)hållbarhet, konflikt(o)säkerhet och politisk (ir)resiliens.

Utmaningar gällande ekonomisk osäkerhet, orättvisor mellan generationerna, klimatsammanbrott, psykologisk osäkerhet och framväxten av etnonationalism både inom EU och planetariskt är således ömsesidigt konstituerande processer som bara kan förstås och hanteras holistiskt. Detta kräver att EU använder sin normativa makt för planetariskt välstånd.


Om Ian Manners

Jag föddes 1964 i Bristol och växte upp i Portishead. Jag tog min fil kandexamen i internationella studier vid West Virginia University (1988) och en masterexamen i USA-studier vid University College London (1989). Efter att ha arbetat på BBC News under slutet av kalla kriget skrev jag min doktorsavhandling i statsvetenskap vid University of Bristol (1995). Jag arbetade på University of Kent (1995-2004), dåvarande Malmö högskola (2004-2006) och Danmarks Institut for Internationale Studier (2006-2009). Jag utnämndes till professor vid Roskilde universitet 2009 och vid Köpenhamns universitet 2013, flyttade sedan till Lunds universitet och befordrades till professor 2022. Jag är gift med Catarina och vi har två barn.


Läs årets professorsinstallationsbroschyr med presentationer av professorerna (PDF 5 MB)

Professorsinstallation | Lunds universitet

Till Ian Manners personliga sida

Läs mer om Ian Manners och kursen Political Cinéma