Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny artikel om global styrning via indikatorer

Magdalena Bexell, foto.
Docent Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Magdalena Bexell har publicerat artikeln "Indicator accountability or policy shrinking? Multistakeholder partnerships in reviews of the Sustainable Development Goals" i tidskriften Global Policy.

Artikeln undersöker hur indikatorer används i uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Studiens fokus rör hur indikatorer om privat-offentliga partnerskap för hållbar utveckling används i global rapportering om mål 17. Artikeln visar att indikatorerna endast speglar begränsade delar av detta mål och att de förbises i den årliga globala rapporteringen om målet. Detta begränsar möjligheter till ansvarsutkrävande och riskerar därmed i slutänden att påverka själva måluppfyllelsen. 

Länk till fulltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-5899.13348

Magdalena Bexells personliga sida