Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ny artikel om kritiskt tänkande på forskarutbildningen

Magdalena Bexell och Sara Kalm har samförfattat artikeln "Kritiskt tänkande i forskarutbildningen – handledares röster om ett betydelsefullt examensmål,” som publicerats i tidskriften Högre utbildning.

DOI: https://doi.org/10.23865/hu.v7.1026

 

Sammanfattning:

Kritiskt tänkande är ett centralt mål för forskarutbildning och annan högre utbildning. Ändå saknas en enhetlig och allmänt vedertagen definition av detta mål. I denna artikel undersöker vi uppfattningar hos forskarhandledare i statsvetenskap om vad kritiskt tänkande är, samt hur de ser på förutsättningarna för kritiskt tänkande som ett moment i forskarutbildningens praktik. I intervjuerna framkommer att det finns en samsyn kring vad som är kärnan i kritiskt tänkande, men att somliga därutöver ger begreppet en utökad innebörd. Skillnaderna i synsätt verkar framför allt ha att göra med vetenskapsteoretisk orientering. Vad gäller uppfattningarna om kritiskt tänkande i forskarutbildningens praktik menar alla att det kritiska tänkandet är utsatt för hot från olika håll. Det finns dock en skillnad i att vissa betonar hot på institutionsnivå medan andra snarare betonar strukturella faktorer som regelsystem och finansieringsramar. Vi menar att det inte är önskvärt att försöka tvinga fram något gemensamt synsätt, men att det är viktigt att påvisa existerande skillnader i syfte att underlätta diskussioner och synliggöra tolkningsutrymmet för detta examensmål. Genom att även belysa de konkreta förutsättningarna för att lära ut kritiskt tänkande talar vår artikel dels till en akademisk litteratur om kritiskt tänkande i högre utbildning, dels till en aktuell debatt om universitetets roll och villkor.

Porträttbild av Bexell och Kalm
Magdalena Bexell, docent och Sara Kalm, docent.

Senaste nyheter

2018-09-24
Nytt pris lyfter fram bästa peer review
Nytt pris lyfter fram bästa peer review
2018-09-20
Brommesson om effekten på högskolepedagogisk utbildning
Brommesson om effekten på högskolepedagogisk utbildning
2018-09-18
Christer Jönsson med nya publikationer
Christer Jönsson med nya publikationer
2018-09-13
Fabio Cristiano om digitala rättigheter och Palestina
Fabio Cristiano om digitala rättigheter och Palestina
2018-09-10
Kinnvall om ontologisk säkerhet i EU
Kinnvall om ontologisk säkerhet i EU

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten