Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp

Vi är glada att kunna välkomna dig till statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Nedan följer information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk. Det är viktigt att du läser igenom det ordentligt.

Obligatoriskt introduktionsmöte genom Zoom

Terminen börjar med ett obliga­toriskt introduktionsmöte den 18 januari kl. 13.00 online i Zoom. Deltagande i introduktionsmötet är obligatoriskt. 

Inbjudan till introduktionsmöte genom Zoom kommer att skickas till dig i början av januari 2021. Inbjudan kommer att skickas till den adressen du uppgav vid din anmälan på antagning.se. Om du inte fått en inbjudan senast 4 dagar innan introduktionsmötet, så ta kontakt med institutionens studievägledare.

Zoom-möte och några saker att tänka på

  • Se till att du har tillgång till en säker nätuppkoppling och befinner dig i en tyst miljö.
  • Håll din egen mikrofon avstängd men du är välkommen att använda video.
  • I chatten på Zoom finns en funktion för att ”räcka upp handen”. Använd den om du önskar ställa en fråga under introduktionsmötet.

OBS! Om du uteblir från intro­duktionsmötet, och inte i förväg har anmält förhinder till studievägledningen, går du miste om din utbildningsplats. Detta gäller även om du webregistrerat dig.

Särskild behörighet (SB) och villkorligt antagen

Särskild behörighet: Kursfordringar motsvarande Freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30hp (FKVA12) och freds- och konfliktetenskap fortsättningskurs 30 hp (FKVA22) eller motsvarande. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen.

Dispens: Dispens medges till villkorligt antagna studenter om de har helt avslutat freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30hp (FKVA12) och minst 22,5 hp inklusive uppsatsarbete från freds- och konfliktvetenskap fortsättningskurs (FKVA22).

Särskild behörighet ska styrkas i anslutning till det obligatoriska introduktionsmötet. 

Webbregistrering

Det är viktigt att du webbregistrerar dig för att du inte ska förlora din studieplats.

Datum och instruktioner för webbregistrering

Schema och undervisning

Samhällsvetenskapliga fakulteten har tagit beslut att den första perioden av vårterminens studier inledningsvis (de första fem veckorna) ska bedrivas med hjälp av digitala verktyg (online). Här kan du läsa mer om fakultetens beslut om första delen av vårterminen 2021. Nytt beslut kommer att tas omkring 17 februari.

Vi kommer att berätta mer om kursupplägg och undervisningsformer vid terminsstarten den 18 januari

Sök fram ditt schema i TimeEdit

Kursplan och litteraturlista

Kursens innehåll samt länkar till kursplan och litteraturlista

Se om din kurslitteratur finns tillgänglig för utlåning på Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks webbplats


Har du frågor om utbildningen kan du kontakta studievägledningen.

Välkommen!

Roxanna Sjöstedt           
Ämnesföreståndare                 

Daniel Alfons, Mats Janér och Lidija Lindoff
Studievägledare

Kontakta studievägledningen

E-post: studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se

Daniel Alfons
Eden rum: 232
Telefontid: Torsdagar 10-12 
Telefon: 046-222 89 50

Mats Janér
Eden rum: 233
Telefontid: Tisdagar och torsdagar 10-12. 
Telefon: 046-222 80 48

Lidija Lindoff
Eden rum: 231B
Telefontider: Tisdagar och onsdagar 10-12.
Telefon: 046-222 89 38

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för dina studier hos oss. Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier.

Läs om vilket stöd du kan få på Lunds universitets centrala webbplats 

Skicka in din ansökan på nais.uhr.se

Canvas

Canvas (https://canvas.education.lu.se) är Lunds universitets lärplattform. Här kan du hitta information om din kurs, meddelanden från din lärare samt filer och annat som är relevant för din kurs. För mer information om funktionaliteten i Canvas och hur du kan orientera dig i den, besök gärna vår studentguide.