Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs

FKVA12 – Grundkurs i Freds- och konfliktvetenskap. (30 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursens delkurser

Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig (7,5 hp)

Med fokus på den samtida debatten om krigets och krigföringens förändring. I denna delkurs behandlas huvuddragen i tänkandet kring krig och internationella konflikter under de senaste 200 åren.

Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter (7,5 hp)

Uppkomsten av väpnad konflikt kan förstås och förklaras på olika sätt beroende på vilka teoretiska perspektiv eller förklaringsansatser som används. Konflikter kan även studeras utifrån flera analysnivåer såsom individ-, stats- eller systemnivå.

Delkurs 3: Folkrätt och väpnade konflikter (7,5 hp)

Staters praxis i väpnade ingripande, folkrättens regler under väpnad konflikt och ockupation diskuteras. Motsättningen mellan statsintressen och humanitära hänsyn belyses i en kontext av neutralitet, ockupation och skydd av civila.

Delkurs 4: Konfliktlösning (7,5 hp)

Olika typer av strategier för konfliktlösning diskuteras utifrån olika aktörsperspektiv såsom stater, internationella organisationer och icke-statliga aktörer. Även olika typer av försoningsprocesser och fredsbyggande belyses.

Litteratur: alla delkurser (pdf, nytt fönster)
Kursplan: alla delkurser (pdf, nytt fönster)

Mer information

Du som läser grundkursen i freds- och konfliktvetenskap har möjlighet att delta i vår SI-verksamhet. Denna verksamhet fungerar som ett extra stöd i dina studier.

Läs mer om vår SI-verksamhet