Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs

FKVA13 – Grundkurs i Freds- och konfliktvetenskap. (30 högskolepoäng). Kursen läses på plats i Lund.

Syftet med kursen är att ge en teoretisk och empirisk introduktion till freds- och konfliktvetenskap. Kursen omfattar fyra delkurser.

För uppdaterad information om vilka kurser som går just den termin som du är intresserad av, se: Fristående kurser | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)


Kursens delkurser

Delkurs 1: Introduktion till freds- och konfliktvetenskap (7,5 högskolepoäng)

Denna första delkurs introducerar området freds- och konfliktstudier genom att gå igenom disciplinens historia och ursprung och presentera kärnteman för freds- och konfliktforskning samt fältets bredd och tvärvetenskaplighet. På kursen kommer olika gästföreläsningar från olika discipliner relaterade till programmet freds- och konfliktvetenskap att presentera inställningen till fredsforskning från deras speciella disciplin inklusive historia, socialantropologi, statsvetenskap och ekonomisk historia. Syftet med kursen är att ge studenterna en bred men ändå specialiserad introduktion till freds- och konfliktstudier som de kan bygga på resten av sina studier. 

Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter  (7,5 högskolepoäng) 

Uppkomsten av väpnad konflikt kan förstås och förklaras på olika sätt beroende på vilka teoretiska perspektiv eller förklaringsansatser som används. Konflikter kan även studeras utifrån flera analysnivåer såsom individ-, stats- eller systemnivå. Syftet med delkursen är att ge en översikt av centrala teorier och antaganden kring orsakerna till inom- och mellanstatliga konflikter. Olika teoretiska argument kommer att appliceras på empiriska fall av konflikt och väpnat politiskt våld för att belysa centrala teoretiska resonemang samt tydliggöra kopplingen mellan teori och empiri. 

Delkurs 3: Folkrätt och väpnade konflikter (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen syftar till att ge en översikt av folkrättens olika funktioner vid väpnade konflikter. Den omfattar en introduktion till folkrättens struktur, begränsningar och möjligheter. Även en kortare introduktion kommer att ges till juridisk metod och argumentation.  Kursen fokuserar på de områden inom folkrätten som är relevanta före, under och efter väpnade konflikter. Inom ramen för detta läggs särskilt vikt vid FN-stadgan, reglerna om internationell våldsanvändning, humanitärrättens regler, mänskliga rättigheter, individuellt straffansvar för brott i samband med väpnade konflikter (t ex ad-hoctribunaler och den permanenta brottmålstribunalen i Haag), flyktingrätt och transitional justice.

Delkurs 4: Konfliktlösning  (7,5 högskolepoäng) 

Delkursen syftar till att ge en översikt av forskningsområdet konfliktlösning. Kursen behandlar olika typer av strategier för konfliktlösning såsom förhandling, medling, krishantering och konfliktförebyggande. Dessa strategier diskuteras utifrån olika aktörsperspektiv såsom stater, internationella organisationer och icke-statliga aktörer. Delkursen belyser även olika typer av försoningsprocesser och fredsbyggande. För detta krävs ett långsiktigt arbete med att bygga upp institutioner och mötesplatser för kommunikation och dialog i det lokala samhället. Försoning och det civila samhällets aktörer blir viktiga delar i detta arbete. Utbildningsprojekt samt religiösa samfund och kvinnors roll för fred kommer att behandlas särskilt.

Litteratur (pdf, nytt fönster) 
Kursplan (pdf, nytt fönster)

Ny Freds- och konfliktvetenskap grundkurs

Freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30 hp (FKVA12) har genomgått större förändringar och till höstterminen 2024 erbjuds grundkursen med ny kursplan och nytt kursinnehåll. 

Institutionen erbjuder de studenter som inte fullgjort obligatoriska moment möjligheten att examinera delkurs 1 gårdagens och morgondagens krig 7,5 hp enligt den gamla kursplanen under höstterminen 2024, vårterminen 2025 med uppsamlingsprov i augusti 2025. Därefter kan du inte längre examinera delkursen gårdagens och morgondagens krig 7,5 hp.

Provtillfällen höstterminen 2024:

  • 25 september (preliminärt, datumen fastställs inom kort)
  • 11 november (preliminärt, datumen fastställs inom kort)

Om du avser att examinera delkurs 1 inom FKVA12 vid ett av dessa tillfällen kontakta Daniel Alfons (Daniel [dot] Alfons [at] svet [dot] lu [dot] se (Daniel[dot]Alfons[at]svet[dot]lu[dot]se)) och Isabel Bramsen (Isabel [dot] Bramsen [at] svet [dot] lu [dot] se (Isabel[dot]Bramsen[at]svet[dot]lu[dot]se)) senast två veckor före tentamen. I mejlet ska framgå ditt namn, personnummer, telefonnummer och vilken kurs det gäller. Information om aktuell litteraturlista hittar du här:

Litteraturlista FKVA12 Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs (lu.se)


Ny Freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30 hp (FKVA13)

Från och med HT24 erbjuds en ny grundkurs i freds- och konfliktvetenskap med kurskod FKVA13. Denna kurs har du möjlighet att söka i vanlig ordning via antagning.se om du inte slutför din nuvarande kurs. Vill du diskutera din studiesituation är du välkommen att kontakta studievägledare genom studievagledare [at] svet [dot] lu [dot] se (studievagledare[at]svet[dot]lu[dot]se).

I tjänsten,

Isabel Bramsen
Ämnesföreståndare
Freds- och konfliktvetenskap

Rikard Bengtsson
Studierektor
Statsvetenskapliga institutionen

Mer information

Du som läser grundkursen i freds- och konfliktvetenskap har möjlighet att delta i vår SI-verksamhet. Denna verksamhet fungerar som ett extra stöd i dina studier.

Läs mer om vår SI-verksamhet