Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hanna_foto

Hanna Bäck

Professor

Hanna_foto

Ungas politiska deltagande. Nya former och aktivitet genom sociala medier?

Författare

  • Emma Bäck
  • Hanna Bäck
  • Nils Gustafsson

Summary, in Swedish

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. En särskild uppgift för utredningen är att belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Inom ramen för denna uppgift ska utredningen undersöka ungas förutsättningar att medverka i formella beslutsprocesser och föreslå åtgärder som kan bidra till att ungas inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser stärks.

Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustafsson har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning skrivit en rapport om sociala mediers betydelse för ungas politiska deltagande. Hanna Bäck är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, Emma Bäck är doktor i psykologi vid Göteborgs universitet och Nils Gustafsson, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen
  • Institutionen för strategisk kommunikation

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Regeringskansliet/2014 års Demokratiutredning

Ämne

  • Political Science

Nyckelord

  • political participation
  • political communication
  • youth participation
  • social media

Aktiv

Published