Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Politik och utveckling

Studerar politiska aspekter av utveckling som är relevanta för låg- och mellaninkomstländer

Institutionens forskning om politik och utveckling täcker ett brett område som innefattar demokratisering, politiska regimer, politisk ekonomi, politiskt deltagande, civilsamhälle, mänskliga rättigheter, nationalism, etnicitet och genus.

Gruppen är speciellt intresserade av kopplingen mellan globala och lokala policy- och styrprocesser, auktoritära regimer, demokratisering samt konfliktlösning och fredsprocesser. Forskningen rör även frågor kring idé- och normspridning och möten mellan modernitet, tradition, sekularisering, religion och identiteter.

Empiriska exempel är utvecklingssamarbete, internationella organisationer, transnationell aktivism, migration, fredsbyggande, stärkandet av kvinnors rättigheter, arbetarrättigheter, hållbar utveckling, korruption och global hälsa. Geografiskt täcker forskningen delar av Asien, Afrika, Mellanöstern och Nordafrika, Latinamerika och Balkan.

För publikationer inom gruppen - se medlemmarnas personliga sidor genom att klicka på respektive namn under "Forskare i gruppen".

Anders Uhlin
E-post: anders [dot] uhlin [at] svet [dot] lu [dot] se

Forskarna i denna grupp undervisar och handleder på flera kurser och program med relevans för utvecklingsstudier.

Statsvetenskapliga institutionen delar varje år ut ett antal Minor Field Study-stipendier (MFS-stipendier) finansierade av Sida till studenter på kandidatnivå och avancerad nivå för fältarbete i ett utvecklingsland som en del av uppsatsarbetet.

Institutionen delar en gång om året ut Hydénpriset till den student som skrivit den bästa uppsatsen inom fältet utvecklingsstudier vid Lunds universitet. 
Hydénpriset delas ut på den årligen återkommande Utvecklingsforskningens dag.För forskarstuderande finns goda möjligheter att inrikta sitt avhandlingsarbete mot området utvecklingsstudier.

Mer information om forskarstudier