Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljöpolitikgruppen EPRG

En av de ledande miljöforskningsgrupperna i Europa

Den mänskliga inverkan på miljön och naturresurserna väcker centrala statsvetenskapliga frågeställningar kring demokrati, maktutövning, politisk representation, internationell politik och diplomati.

Växt växter i springa i fasad. Foto.

Miljöpolitikgruppen (Environmental Politics Research Group EPRG) vid Statsvetenskapliga institutionen bedriver forskning och undervisning kring frågor om samhällsstyrning för hållbar utveckling, internationell miljöpolitik, politisk ekonomi, vetenskaplig expertis, demokrati och grön politisk teori.

Miljöpolitikgruppens forskare deltar aktivt i olika tvärvetenskapliga forskarnätverk och lärarlag samt i populärvetenskapliga arrangemang vid och bortom Lunds universitet.

Nils Droste
E-mail: nils [dot] droste [at] svet [dot] lu [dot] se

 • Zelli, F., Nasiritousi, N., Skovgaard, J., Bäckstrand, K., Widerberg, O. (eds.). 2020: Governing the Climate-Energy Nexus: Challenges to Coherence, Effectiveness, and Legitimacy. Cambridge University Press. link
 • Svensson, O., Khan, J., Hildingsson, R. (2020). Studying industrial decarbonisation: Developing an interdisciplinary understanding of the conditions for transformation in energy-intensive natural resource-based industry. Sustainability 12(5): 2129. https://doi.org/10.3390/su12052129
 • Khan, J., Hildingsson, R., Garting, L. (2020). Sustainable Welfare in Swedish Cities: Challenges of Eco-Social Integration in Urban Sustainability Governance. Sustainability 12(1): 383. https://doi.org/10.3390/su12010383
 • Delabre, I., Boyd, E., Brockhaus, M., Carton, W., Krause, T., Newell, P., Wong, G., Zelli, F. (2020): Unearthing the myths of global sustainable forest governance, in: Global Sustainability 3(e16). https://doi.org/10.1017/sus.2020.11
 • Nielsen, T.D., Hasselbalch, J., Holmberg, K. and Stripple, J., 2019. Politics and the plastic crisis: A review throughout the plastic life cycle. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, p.e360. https://doi.org/10.1002/wene.360
 • Droste, N., Farley, J., Ring, I., May, P.H., Ricketts, T.H. (2019). Designing a global mechanism for intergovernmental biodiversity financing. Conservation Letters 12(6), e12670. https://doi.org/10.1111/conl.12670
 • Krause, T., Nielsen, T.D., Guía-Díaz, L., Lehsten, V., Zelli, F. (2019): What future for primates? Conservation struggles in the forests of Cross River State, Nigeria. Sustainability Science 14. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00667-y
 • Kadykalo, A.N., Ainscough, J., López Rodriguez, M.D., Droste, N., Ryu, H., Ávila Flores, G., Le Clec’h, S., C. Muñoz, M., Nilsson, L., Rana, S., Sarkar, P., Sevecke, K.J., Harmáčková, Z. (2019). Disentangling “Ecosystem Services” and “Nature’s Contributions to People”. Ecosystems and People, 15(1), 269-287. https://doi.org/10.1080/26395916.2019.1669713
 • Skovgaard, J., Ferrari, S.S. and Knaggård, Å., 2019. Mapping and clustering the adoption of carbon pricing policies: what polities price carbon and why?. Climate Policy, 19(9), pp.1173-1185. https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1641460
 • Zelli, F., Nielsen, T.D., Dubber, W. 2019: Seeing the Forest for the Trees: Identifying Discursive Convergence and Dominance in Complex REDD+ Governance. Ecology & Society 24(1), 10. https://doi.org/10.5751/ES-10632-240110
 • Hildingsson, R., Kronsell, A., Khan, J., 2019. The green state and industrial decarbonisation. Environmental Politics, 28(5), pp.909-928. https://doi.org/10.1080/09644016.2018.1488484
 • Kronsell, A., Khan,  J., R. Hildingsson (2019). Actor relations in climate policymaking: Governing decarbonisation in a corporatist green state. Environmental Policy and Governance 29(6): 399–408. https://doi.org/10.1002/eet.1867
 • Knaggård, Å., Slunge, D., Ekbom, A., Göthberg, M., & Sahlin, U. (2019). Researchers’ approaches to stakeholders: Interaction or transfer of knowledge?. Environmental science & policy, 97, 25-35. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.03.008
 • D’Amato, D., Droste, N., Winkler, K.J., Toppinen, A. (2019). Thinking Green, Circular or Bio: eliciting researchers’ perspectives on a sustainable economy with Q method. Journal of Cleaner Production 230: 460–476. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.099

 • FutureWalks: Developing new communicative tools to grasp and sense a climate changed world
  EPRG Researchers: Johannes Stripple (coordinator)
  Funder. Formas (1.9m SEK)
  Period: 2020-2021
 • The Rough Guide to Zero-Carbon Skåne: Making visions of post-fossil transitions meaningful through narrative prototyping
  EPRG Researchers: Johannes Stripple (coordinator)
  Funder: Formas (4.3m SEK)
  Period: 2020-2021
 • FOREST VISIONS: envisioning forest management practices for a fossil free society in the face of goal conflicts and uncertainties
  EPRG Researchers: Johannes Stripple (PI)
  Funder: Formas (political science share 3m SEK)
  Period: 2020-2021
 • 'The Nature of Peace' - The dynamics between post-conflict peacebuilding and environmental protection
  EPRG Researchers: Fariborz Zelli
  Funder: Formas
  Partnerships: Chalmers University
  Period: 2019-2022
 • Sustainable Distribution of Responsibility for Climate Change Adaptation
  EPRG Researchers: Åsa Knaggård
  Funder: Formas (4,9m SEK)
  Partnerships: Research Institutes of Sweden (RISE)
  Period: 2019-2021
 • The takeoff of staying on the ground: Changing political and personal narratives of aviation, climate, and the good life in Sweden
  EPRG Researchers: Johannes Stripple
  Funder: Formas
  Period: 2019-21
 • Climate Imaginaries: Narrating socio-cultural transitions to a post-fossil society
  EPRG Researchers: Johannes Stripple, Roger Hildingsson
  Funder: Formas (9m SEK in total)
  Partnerships: Durham University, University of Warwick and Utrecht University
  Period: 2018-2021
 • A price on carbon emissions: What makes states adopt carbon pricing policies?
  EPRG Researchers: Jakob Skovgaard, Åsa Knaggård, Roger Hildingsson
  Funder: Formas
  Period: 2018-2020
 • Narrating Climate Futures
  EPRG Researchers: Johannes Stripple (coordinator)
  Funder: Vice Chancellor of LU initative
  Period: 2017- 2021
 • The New Urban Challenge: Models of Sustainable Welfare in Swedish Metropolitan Cities
  EPRG Researchers: Roger Hildingsson
  Funder: Formas
  Period: 2017-2022
 • REINVENT - Realising innovations in transitions to decarbonisation,
  EPRG Researchers: Johannes Stripple (WP lead)
  Funder: EU Horizon 2020
  Partnerships: Durham University, Wuppertal Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and Utrecht University
  Period: 2017 - 2020
 • New Nordic Ways to Green Growth (NOWAGG)
  EPRG Researchers: Annica Kronsell, Roger Hildingsson
  Funder: NordForsk, Nordic Innovation, Nordic Energy Research (NER)
  Partnerships: Aarhus University, Luleå University, University of Eastern Finland
  Period: 2017-2020
 • LegGov - Legitimacy in Global Governance
  EPRG Researchers: Fariborz Zelli
  Funder: Riksbankens Jubileumsfond
  Partnerships: University of Gothenburg and Stockholm University
  Period: 2016-2022
 • STEPS - Sustainable Plastics and Transition Pathways
  EPRG Researchers: Johannes Stripple, Tobias Nielsen, Jacob Hasselbalch
  Funder: Mistra - Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (45m SEK) External funders (23,4m SEK) (68,4m in total)
  Partnerships: Swedish University of Agricultural Sciences, Swerea
  Period: 2016-2024