Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Wilén och Strömbom om militärens kärnroller

Nina Wilén och Lisa Strömbom har skrivit artikeln "A Versatile Organisation: Mapping the Military’s Core Roles in a Changing Security Environment" som nyligen publicerades open access i European Journal of International Security.

Artikelns huvudsakliga bidrag är en omfattande kartläggning och kategorisering av militärens olika roller och uppgifter i samtida OECD-länder. 

Tre kärnroller identifieras med hjälp av en omfattande läsning av nationella vitböcker och säkerhetsstrategier: (kollektivt) försvar, kollektiv säkerhet och bistånd till nationen. 

Slutligen analyserar vi hur dessa roller och uppgifter påverkar pågående konfigurationer i civil-militära relationer. Studien utgör därmed en utgångspunkt för ytterligare analyser av den militära organisationens interna utmaningar relaterade till dess ibland motstridiga roller.

Läs mer om artikeln på Cambridge University Press webbplats

Nina Wiléns personliga sida

Lisa Strömboms personliga sida