Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Underrättelserapportering och kris: Svenska diplomaters rapportering av underrättelser från Baltikum 1938–1940

På basis av en genomgång av korrespondensen mellan svenska diplomater stationerade i de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, och det svenska utrikesdepartementet under åren 1938-1940 syftar denna artikel, för det första, till att utarbeta ett ramverk för analys av underrättelserapportering i kristider, för det andra, till att undersöka hur de svenska diplomaterna gick tillväga för att rapportera om utvecklingen i de tre länderna, och för det tredje, till att skapa en bild av hur svenskarna hanterade den dramatiska utveckling som präglade dessa år som föregick det sovjetiska övertagandet i augusti 1940. Artikelns slutsats är att perioden kan delas in i fyra faser, var och en präglad av sina respektive villkor för underrättelserapportering, och att svenskarna, trots att tillgången till vissa källor kom att starkt begränsas – framför allt bland de baltiska politiska eliterna – likväl kunde hålla det svenska utrikesdepartementet informerat om utvecklingen. Deras insatser i detta avseende kan sägas tillföra en ny dimension till den rådande bilden av den svenska hållningen gentemot de baltiska staterna.

Författare: Johan Matz

Titel på publikationen/artikeln: ”Intelligence reporting and crisis: Swedish diplomats’ reporting of intelligence from the Baltic States 1938-1940”

Länk till publikationen/artikeln: Intelligence reporting and crisis: Swedish diplomats’ reporting of intelligence from the Baltic States 1938-1940

Johan Matz personliga sida