Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Underrättelseanalysstudenter representerade Lunds universitet i Cyber Challenge 2024

Cyber Challenge 2024: människor på konferensmässa. Foto: Anders G Warne
Rekryteringstorget på Cyber Challenge 2024 ger studenterna möjlighet att skapa värdefulla kontakter med närvarande aktörer. Foto: Anders G Warne

Den första februari deltog fyra av våra studenter som nyligen slutfört kandidatkursen i underrättelseanalys i Cyber Challenge på Försvarshögskolan i Stockholm med Tony Ingesson som coach. Vårt lag, som var enda representanten från Lunds universitet, fick tillsammans med Umeå ett särskilt omnämnande i egenskap av långväga tillresande!

Laget gick vidare från första omgången och kvalificerade sig till semifinalen, trots hård konkurrens. Tyvärr kunde de inte komma upp till någon av de tre topplaceringarna (där två av dessa gick till Försvarshögskolan (FHS) och en till KTH), men studenterna var på gott humör ändå, efter att ha fått mycket beröm från domarna. 

Bland annat uppmärksammades att våra studenter var exceptionellt bra på policy- och myndighetsperspektiven, samt att de var det enda laget i hela tävlingen som lyfte den nya ordningen med de civilområdesansvariga länsstyrelserna. Våra studenter fick också mycket beröm från domarna för bredden på kompetens i gruppen, vilket Tony Ingesson tycker återspeglar den ovanliga sammansättningen av studenterna i underrättelseanalys. Det ska också tilläggas att vårt studentlag var väldigt drivna, ambitiösa och i hög grad självgående.

En annan glädjande observation var att ytterligare en av våra underrättelseanalysstudenter reste hela vägen upp till Stockholm från Lund på egen bekostnad för att heja på och agera stöd, vilket visar på den goda sammanhållningen i gruppen (trots att de sällan träffas på grund av distansformatet).

Sammantaget är Tonys bedömning att vårt Lundalag fick en hel del positiv uppmärksamhet, och har visat närvaro på ett sätt som stärker bilden av oss som ett lärosäte med kompetens att producera studenter med goda färdigheter inom krishantering och säkerhetsfrågor. Han tror också att den här sortens deltagande kan stärka motivationen och självbilden bland våra studenter, så det var en god investering!


Cyber Challenge är Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling för studenter som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Syftet med tävlingen är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Läs mer på Försvarshögskolans hemsida: Cyber Challenge - Försvarshögskolan (fhs.se)

Parallellt med tävlingen arrangeras också en serie inspirationsföreläsningar samt ett rekryteringstorg där studenterna har möjlighet att skapa värdefulla kontakter med närvarande aktörer.

Läs mer om inspirationsföreläsningarna och rekryteringstorget: Industry Day


Läs mer om kandidatkursen i underrättelseanalys här: @ Underrättelseanalys: Kandidatkurs | Statsvetenskapliga institutionen (lu.se)