Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt om att uppnå hållbarhet genom risktagande får 4-årigt anslag från Formas

Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren, svartvitt foto.
Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Mats Fred, Dalia Mukhtar-Landgren och Lina Berglund-Snodgrass (SLU) har fått ett 4-årigt anslag från Formas för projektet ”NavRISK: Att uppnå hållbarhet genom risktagande. Navigerande mellan risk och stabilitet i urbana experiment i planeringen”. Stort grattis!

Projekttitel

NavRISK: Att uppnå hållbarhet genom risktagande? Navigerande mellan risk och stabilitet i urbana experiment i planeringen.

Sammanfattning

För närvarande finns det en stark idé om att vi måste gå bortom “business as usual” och radikalt förändra hur vi arbetar för att kunna lösa klimat och hållbarhetsutmaningarna. Att utveckla nya lösningar innebär dock alltid ett visst mått av risktagande. Urbana experiment involverar en mängd olika aktörer som förhandlar om risker, men planerare har en unik roll eftersom de arbetar utifrån politiska mandat och ansvar. Att ta risker står i konflikt med såväl offentlig sektor etos i allmänhet, som traditionell planering ideal och praxis i synnerhet – som istället betonar vikten av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktiga lösningar. 

Detta projekt syftar till att undersöka hur lokala planerare hanterar risktagande i urbana experiment i planering samt utforska de etiska frågor som uppstår när de navigerar i spänningen mellan stabilitet och risk. Vi utgår från en tentativ teoretisk ram som är framarbetad utifrån forskning inom risk, urbana experiment och organisationsteori. Det metodologiska angreppssättet har en bred ansats att samla perspektiv på och erfarenheter av risktagande och skapa möjligheter för planerare att interagera och reflektera över risker. Detta innefattar flerfallstudier, expertintervjuer och workshops med sakägare. Gällande samhällsnytta så kommer projektet att resultera i vägledande etiska principer som ger planerare möjlighet att proaktivt engagera sig i risktagande i urbana experiment in planeringen.