Ny artikel av Annika Bergman Rosamond och Catarina Kinnvall

Bokomslag med röd text. Foto.

Annika Bergman Rosamond och Catarina Kinnvall har tillsammans med Chris Agius (Swinburne University, Australia) publicerat artikeln ‘Populism, Ontological Insecurity and Gendered Nationalism: Masculinity, Climate Denial and Covid-19’ i tidskriften Politics, Religion and Ideology.

Denna artikel utgår från en kritisk analys av genusbaserade narrativ kring nationen som tydliggjorts i högerpopulistisk politik och diskurs i respons till en rad säkerhetsrelaterade utmaningar. Vi fokuserar på hur dessa narrativ är exempel på en genusbaserad nationalism och hur de präglar politiska ledares och följares diskurser, med ett specifikt fokus på USA och Storbritannien. Vi tar vår utgångspunkt i litteraturen kring ontologisk säkerhet och visar hur maskulina föreställningar och fantasier kring rädsla, hat och ilska – ’giftig maskulinitet’ – är de facto genusbaserade svar på ontologisk osäkerhet.

Detta diskuteras i relation till två fall som präglats av stor osäkerhet: klimatförändring och den globala Coronapandemin.  Coronapandemin och förnekande av klimatförändringar tar båda genusbaserade uttryck i dessa populistiska och maskulina diskurser, exemplifierade genom det bemötande klimataktivisten Greta Thunberg fått samt det motstånd som uppstått mot experter och nedstängningar i relation till Covid -19.

Läs hela artikeln på tandfonline.com

Annika Bergman Rosamonds personliga sida

Catarina Kinnvalls personliga sida