Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Män och kvinnor prioriterar på olika sätt när de lever med långvarig smärta

I artikeln ”Different logics of pain: the gendered dimension of chronic pain in a relational setting” i Social Science & Medicine analyserar Stina Melander hur långvarig smärta påverkar villkoren för hur kvinnor och män lever tillsammans.

Jag tror att min man har tagit mer ansvar för hemmet ... och hjälper till med dessa stora och tunga uppgifter som matinköp och sådana saker.

Stina Melander, foto.

Citatet ovan är hämtat från artikeln som ett exempel på att kvinnor i många fall fortfarande är huvudansvariga för hushållssysslorna. Tidigare studier har visat att ojämlik fördelning av hushållssysslor hindrar kvinnor från att delta i rehabilitering och återgå till arbetslivet om de varit sjukskrivna. Denna studie bekräftar delvis detta men nyanserar samtidigt bilden.

Studien utgick från svenska, heterosexuella par där en eller båda parter lever med långvarig smärta. Smärtan innebar för de allra flesta deltagare att de inte orkade lika mycket som förr och därmed var tvungna att prioritera hårdare. Trots att alla betonade vikten av jämlikhet, prioriterade männen och kvinnorna utifrån olika logiker; männen menade att de måste se till att må bra för att kunna stötta familjen och vara goda fäder, medan kvinnorna i mycket högre grad prioriterade familjen framför det egna välbefinnandet. Hur fördelningen de facto såg ut varierade stort men de olika sätten att prioritera fick konsekvenser för hela familjen.

Stina Melander menar därför att frågan om fördelningen av hushållssysslor måste lyftas när till exempel vårdpersonal möter smärtpatienter, både kvinnliga och manliga. Samtidigt betonar hon att även om fördelningen i vissa fall blir mindre jämställd efter en smärtdiagnos, är välfungerande kärleksrelationer något som de flesta av oss strävar efter. Flera deltagare i studien betonade det stöd och den kärlek de fick från sin partner som de menade var avgörande för deras välbefinnande.

Till artikeln i Social Science & Medicine

Läs mer om Stina Melander på hennes personliga sida