Karin Aggestam, ny föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.

Svartvitt porträttfoto av Karin Aggestam

I oktober tillträdde Karin Aggestam som ny föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier. Hon har också rollen som forskningskoordinator för det strategiska forskningsområdet Mellanöstern.

Hur kommer det sig att du har fått (båda) dessa uppdrag? 

Jag var med från starten och planerade för centrets tillkomst 2007 och senare som forskare i ansökan till Vetenskapsrådet om det strategiska forskningsområdet. Redan då insåg vi hur viktigt det är att skapa en fysisk mötesarena för tvärvetenskapligt forskningssamarbeten om Mellanöstern. Det känns fantastiskt spännande och intressant att nu påbörja detta nya uppdrag som föreståndare för Centrum för Mellanösternsstudier (CMES) och koordinator för det strategiska forskningsområdet om Mellanöstern.

Dina förväntningar och eventuella utmaningar.

CMES går just nu igenom en omorganisering som är ganska utmanande, men tillsammans med biträdande föreståndare Ronny Berntsson, professor i teknisk vattenresurslära, planerar vi för en nystart av CMES 2.0 under våren 2021. För ett stort, ledande universitet som Lund är det strategiskt viktigt att bedriva Mellanösternforskning av hög internationell kvalitet och samhällsrelevans. Vi kommer ha en aktiv och varierad seminarieverksamhet och bredda oss digitalt genom sociala medier. Vi vill vara en inkluderande forskningsmiljö där viktiga och kraftfulla samarbeten och nya tvärvetenskapliga projekt kommer initieras.

Hur stor del av din tid kommer du att ägna åt dessa uppdrag?

Jag kommer ägna större delen av min tid vid CMES, men fortsätter tillsammans med statsvetarkollegor även att bedriva forskning om digital diplomati i ett Wallenbergsprojekt.

Karin Aggestams personliga hemsida

Centrum för Mellanösternstudier

Läs mer om strategiska forskningsområden på lu.se